SPÓR ZBIOROWY

W ostatnim wpisie dotyczącym Sporu Zbiorowego http://solidarnosc-castorama.pl/?p=682 pisaliśmy o wygaszeniu wszczętego sporu zbiorowego z dnia 5 września i chęci prowadzenia rozmów w innej formie. W związku z tym skierowaliśmy do Pracodawcy pismo z prośbą o pilne podjęcie negocjacji płacowych, których celem byłoby zawarcie porozumienia płacowego w trybie Art. 9. § 1 Kodeksu pracy. Jednocześnie, zastrzegliśmy sobie w razie potrzeby możliwość wnioskowania o udział w rozmowach osoby trzeciej tj. mediatora. Prosiliśmy o odpowiedź w zakresie przedmiotowego wniosku w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisma oraz o wyznaczenie pierwszego terminu spotkania do końca 2018r. Odpowiedź otrzymaliśmy następującej treści ” … wyjaśniam, że zawsze jesteśmy gotowi do prowadzenia rozmów z Organizacją Zakładową. Grudzień i styczeń są miesiącami wielu aktywności, zarówno w ramach spółki, jak i Grupy Kingfisher, więc propozycję co najmniej dwóch terminów przedstawimy Państwu w kolejnym piśmie.”

W związku z powyższym i bezprzedmiotową oraz wymijającą odpowiedzią Pracodawcy, w dniu wczorajszym ponownie wszczęliśmy spór zbiorowy, którego delikatnie zmienione żądania przedstawiamy poniżej, a termin na ich realizacji wyznaczyliśmy na dzień 21 grudnia br. W przypadku, gdyby Pracodawca chciał prowadzić rozmowy równolegle do sporu zbiorowego, gotowi będziemy je prowadzić. Teraz czekamy na odpowiedź Pracodawcy. My dobrą wolę do współpracy i rozmów wykazaliśmy, podejście Pracodawcy niech każdy oceni sam !

Jednak wszyscy powinni uświadomić sobie  jak wygląda podejście Pracodawcy do tematu wzrostu wynagrodzeń i nie tylko. Podobne podejście Pracodawca prezentuje przy rozmowach w sprawie podziału środków socjalnych i ustalenia nowego regulaminu ZFŚS. Apelujemy do Was o wstępowanie w nasze szeregi, ponieważ w przypadku braku porozumienia i prowadzenia ewentualnych akcji strajkowych czy referendalnych będziecie nam niezbędni.

Wszyscy widzimy jakie Spółka ma wyniki, dlatego nie dajmy się wykorzystywać, niech najważniejsi będą pracownicy a nie akcjonariusze !

1. Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Castorama Polska o 900zł brutto,

2.Wzrostu stawki startowej do kwoty 3500zł brutto,

3.Zmiany w taryfikatorze stawek maksymalnych i minimalny dla wszystkich stanowisk w górę o 900zł brutto,

4.W przypadku realizacji trzech powyższych punktów likwidacja Premii Turbo Progresja poprzez usunięcie pkt. VIII Regulaminu Premiowania

5.Wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania Castorama Polska w następujący sposób:

 – pkt. VI (Odprawa w związku z przejściem Ne emeryturę lub rentę)

 • zmiana w § 19 poprzez nadanie mu następującej treści:

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

 – pkt. VII (Odprawa pośmiertna) Regulaminu Wynagradzania :

 • zmiana w § 22 poprzez nadanie mu następującej treści:

Wysokość odprawy, o której mowa w § 21 , jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika w Spółce i wynosi :

 1. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 5lat,
 2. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 5lat,
 3. dwunastomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10lat
 • likwidacja § 26 i § 27

 – dodanie nowego punktu (można w miejsce pkt. XIII Regulaminu Wynagradzania,         czyli zlikwidowanego dodatku stażowego)  Nagrody za staż i nadanie mu następującej treści :

 1. Pracownikom Spółki, zatrudnionym w Castorama Polska sp. z o.o., na postawie obowiązującego stosunku pracy, przysługuje nagroda w wysokości :
 2. a) jednej pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 5 lat,
 3. b) dwóch pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 10 lat,
 4. c) trzech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 15 lat,
 5. d) czterech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 20 lat,
 6. e) pięciu pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 25 lat,
 7. Za przepracowany okres uważa się sumę wszystkich okresów zatrudnienia pracownika w Spółce.

 – dodanie nowego punktu XVI , Wzrosty wynagrodzeń i nadanie mu następującej treści:

 1. W przypadku wzrostu stawki startowej, pracownikom Spółki za stażem pracy dłuższym niż 1 rok, należy się wzrost wynagrodzeń w kwocie równej do wzrostu stawki startowej.
 2. Pracodawca zobowiązany jest do corocznej rewizji wynagrodzeń w okresie kwiecień-maj w oparciu o sytuację finansową Spółki i oczekiwań pracowników.

6. Natychmiastowy wzrost zatrudnienia na sklepach o 10%

2 thoughts on “SPÓR ZBIOROWY

 • grudzień 20, 2018 at 10:49 am
  Permalink

  Wkońcu jakieś konkrety. Zastanawia Mnie dlaczego tak mało osób komentuje?

  Reply
 • styczeń 13, 2019 at 10:58 pm
  Permalink

  Bo ludzie w Polsce tylko narzekają a nie działają !!! Wstępujcie w szeregi związku , przestańcie bać się dyrektorów i kierowników , bierzcie przykład z Francuzów , im więcej związkowców tym mocniejsza pozycja związku .

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up