IMPREZY – ZFŚS

W związku z tym, że w dalszym ciągu trwa oczernianie naszej Organizacji i przedstawianie nieprawdziwych informacji w sprawach socjalnych , po raz kolejny zmuszeni jesteśmy do przedstawienia i opisania jak sprawy wyglądają w rzeczywistości. Czynić tak będziemy dopóki nie zostanie ten proceder zaprzestany.

Nie wiemy jak działa „jakaś organizacja” która ponoć nie będzie mówiła Pracodawcy jak ma się spotykać ze swoimi pracownikami w celu świętowania sukcesów , ale nasza Organizacja  NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska sp. z o.o. nie ma takiego zamiaru, dopóki tego typu spotkania czy imprezy będą organizowane ze środków Pracodawcy. Jeśli jednak będą wydawane środki socjalne to nasza Organizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami , a w szczególności z Art. 27 ustawy o Związkach Zawodowych będzie nad tym sprawowała kontrolę ! A dzięki postępowaniu osób z ramienia Pracodawcy do kontaktów z nami od czerwca tego roku wypowiedziane zostało porozumienie i sprawujemy kontrolę nad wszystkimi sklepami sieci a nie tylko tymi uzwiązkowionymi !

Wracając do wyjaśnień , doszły nas słuchy że pojawiła się plotka jakoby niewykorzystane środki z pul jednostkowych/sklepowych (czyli pożyczki , zapomogi , wycieczki itd.) po zakończeniu roku socjalnego (czyli po 31 grudnia) przepadną, a dokładnie wrócą do puli centralnej. Dementujemy ta informację i stwierdzamy, że jest ona nieprawdziwa. Środki z pul jednostkowych/sklepowych przechodzą na kolejny rok, dokładnie jak to miało to miejsce w latach poprzednich . Jednak plotka okazała się na tyle skuteczna, że niektóre komisje postanowiły wykorzystać w jak największym stopniu środki , które otrzymały na ten rok socjalny, kończący się z ostatnim dniem  roku. Jednak zapomnieli, że kolejne środki wpłyną najprawdopodobniej dopiero w czerwcu, bo jak wynika z Ustawy o zfśs , Pracodawca ma obowiązek przekazać 75% odpisu do końca maja każdego roku i nie wiadomo czy uczyni to prędzej niż przed końcem maja !

Kolejną nieprawdziwą informacją jaka do nas dotarła to opodatkowanie świadczeń socjalnych. Dochodzi już do takich absurdów że wmawia się pracownikom że Związki zakazały imprez, które były nieopodatkowane, a każą jeździć na wycieczki które są opodatkowane ! Wszystkim chcącym zgłębić temat polecamy ciekawą lekturę , po której można się zastanowić nad zasadnością opodatkowywania wypoczynków organizowanych przez biura podróży  : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zfss-a-podatek-dochodowy-nowe-regulacje-prawne  Dla mniej zainteresowanych, krótka informacja. Od tego roku, otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności ZFŚS rzeczowe lub pieniężne świadczenia sfinansowane w całości ze środków ZFŚS są wolne od podatku dochodowego łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do 31.12.2017 r. była to kwota 380 zł).

Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, że odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie w przyszłym roku 1229,30 zł, czyli o 43,64 zł więcej, niż w tym roku !

Teraz kilka cukiereczków ze sklepów:

Ale najpierw sklep na którym można się wzorować :

SZCZECIN KU SŁOŃCU – komisja postanowiła na święta ze środków socjalnych zakupić wszystkim Pracownikom sklepu Bony Sodexo na co wyraziliśmy zgodę, gdyż był to nasz postulat od początku działalności !

No i tzw. cukiereczki :

WAŁBRZYCH – pomimo  komentarzy pracowników z tego sklepu pod naszym wpisem na FB, komisja socjalna z tego sklepu do dnia dzisiejszego nie odpowiedziała na maila w sprawie uzupełnienia dokumentacji.

JELENIA GÓRA – tutaj wystarczy komentarz z naszej strony „Jelenia Góra dołącza się do anulowanej imprezy urodzinowe. Tłumaczenie DS jest takie, że jest brak środków, żenada. Swoją drogą ciekawe czy impreza dla kierowników się odbędzie”

POZNAŃ MURAWA – po ostatniej naszej reakcji i zapowiedzi zgłoszenia do odpowiednich organów sprawy z podejrzeniem popełnienia przestępstwa komisja socjalna wystąpiła z propozycją spotkania z nami, na co wyraziliśmy chęć i zaprosiliśmy ich do siebie.  W tym miesiącu ADS z tego sklepu wysłała protokół socjalny na zły adres @ , czego efektem najprawdopodobniej będzie fakt, że pracownicy którym zostały przyznane pożyczki zamiast otrzymać je w 10 lub 20 listopada otrzymają je 10 grudnia. Oczywiście we wcześniejszych podobnych sytuacjach w sieci winą obarczano Związki Zawodowe.

CZĘSTOCHOWA – komisja socjalna na tym sklepie ustaliła swoje własne progi socjalne do zapomóg i pomimo faktu że pracownicy znajdują się w grupie dochodowości IB , czyli zgodnie z tabelą mogą się ubiegać o zapomogę do 750zł, to komisja niektórym pracownikom ich nie przyznaje.

WARSZAWA GROCHOWSKA – pod pretekstem zwiedzania Muzeum Polskiej Wódki (2,4tys zł) chciano zorganizować spotkanie z Open Barem itd. za ponad 35tys zł. Na zwiedzanie Muzeum zgodę wyraziliśmy , natomiast przewodnicząca na zadane pytanie : „Gdyby Wolą pracowników sklepu 8061 było zakupienie każdemu po 1l gatunkowego alkoholu zgodziłaby się Pani na to ?” odpowiedzi nie udzieliła

SKIERNIEWICE – tradycyjnie jak co roku chciały zorganizować wigilię dla pracowników ze środków socjalnych,

EŁK – podobnie jak Skierniewice próba zorganizowania poczęstunku wigilijnego ze środków socjalnych. Pozostałe sklepy już nie są, aż tak oszczędne i z naszej wiedzy poczęstunki wigilijne organizują ze środków sklepowych a nie socjalnych !

WARSZAWA POPULARNA – chciała zorganizować dwie wycieczki, czego jesteśmy zwolennikami. Jednak we wniosku znalazło się bardzo wiele błędów tj. nieprawidłowa liczba chętnych pomiędzy wnioskiem a załączoną listą, różne terminy wyjazdów pomiędzy wnioskiem a załączoną ofertą, różny koszt pomiędzy wnioskiem a załączoną ofertą. Po korespondencji sekretariat sklepu odpisał że z jednej wycieczki rezygnuje a drugą daje do ponownego rozpatrzenia w „celu profesjonalnego zorganizowania” ! Pracownicy sklepu otrzymają od nas szczegóły.

GLIWICE – w skrócie, zaplanowano zwiedzanie kopalni z DJ za ponad 14 tys zł dla 38 osób , zaplanowano kulig dla 34 osób za ponad 10 tys zł finalnie w kosztorysie nazwany „integracja pracowników castorama” . Trzecie wydarzenie zostało zaopiniowane pozytywnie, podobnie jak sam kulig i zwiedzanie kopalni!

WARSZAWA TARGÓWEK – sklep otrzymał zgodę na koncert Sławomira i na zakup biletów do Teatru , z odmową spotkała się impreza na kręglach z salą klubową na wyłączność.

Z przesyłanych wniosków jasno wynika że pracownicy Castoramy bardzo polubili grę w kręgle i bilard , w związku z czym niebawem okazać się będzie mogło że zorganizowane zostaną mistrzostwa w bowling ! wzorem dawno już zakazanego Casto-Cup !

Zainspirowani prośbą sklepu Poznań Murawa w celu wyjaśnienia zasad i niejasności w niedługim czasie zwrócimy się do Pracodawcy z prośbą o niezwłoczne zorganizowanie spotkania pomiędzy członkami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska a przewodniczącymi Komisji Socjalnych. Skierujemy również pismo do Pracodawcy z prośbą o uwzględnienie na przyszłorocznych budżetach środków na imprezy integracyjne dla Pracowników.

 

One thought on “IMPREZY – ZFŚS

  • listopad 27, 2018 at 8:44 am
    Permalink

    Proszę o kontakt 663881545 , choć mam nadzieję że Pracodawca umożliwi nam spotkanie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up