Komunikat do Pracowników Casto Kalisz i nie tylko

Szanowne koleżanki i koledzy, chcielibyśmy odnieść się do słów Waszego dyrektora sklepu z dnia 2 sierpnia na MSI. Najważniejszą sprawą jest nasze rzekome złośliwe działanie powodujące brak wypłaty świadczeń socjalnych z lipcowymi wynagrodzeniami i wypłatą ich dopiero z sierpniowymi wynagrodzeniami. Fakt jest taki, że posiedzenie komisji socjalnej odbyło się 26 lipca, czyli w terminie niezgodnym z regulaminem ZFŚS. Regulamin który wprowadził Pracodawca w uzgodnieniu z II związkiem z Popularnej w Warszawie, jasno określa że posiedzenia  komisji mają odbywać się do 15 dnia każdego miesiąca. Naszego stanowiska Pracodawca nie uwzględnił i pomimo tego iż praktycznie od połowy 2018r. wnosiliśmy aby ten termin wydłużyć do 25 dnia każdego miesiąca. W odpowiedzi komisja z Waszego sklepu otrzymała standardową informację Posiedzenie komisji odbyło się w terminie niezgodnym z regulaminem. W związku z powyższym nie zajmujemy stanowiska w sprawie protokołu. Proszę o rozpatrzenie  wniosków w regulaminowym terminie.” , dokładnie taką samą wysyłamy do innych komisji, które zorganizowały spotkanie w terminie niezgodnym z regulaminem.

Pracodawca oczywiście ma odmienne zdanie i broni swojego terminu, uważając że komisje mogą się spotykać po 15 dniu miesiąca, ale o tym już pisaliśmy na naszym Facebooku. Sytuację można porównać do przechodzenia przez ulicę na czerwonym świetle. PRZEJŚĆ SIĘ DA, ale czy powinno się tak robić? NIE, ponieważ nie zezwala na to przepis. Na szczęście nikt w tym przypadku nie podważa jego sensu i nie forsuje swojej, sprzecznej z zapisanymi prawidłami, teorii prowadzącej jedynie do chaosu. Niestety z ZFŚS tak dokładnie jest – to co wynika jasno z przepisu nie jest respektowane i nie ma dobrej woli aby to zmienić. Uczyniono wręcz z tego „czarną” kartę do dyskredytowania niezależnego ruchu związkowego i wzniecania nieprzychylnych nastrojów. Ot, taka polity(cz)ka.

Pomimo tego iż nasza Organizacja nie zajęła stanowiska w sprawie Waszego jak i wielu protokołów z innych sklepów, po raz pierwszy otrzymaliśmy informację o wstrzymaniu wypłaty dofinansowań. Taka decyzja oznacza w świetle niezajęcia stanowiska przez naszą Organizację dwa możliwe warianty. Po pierwsze albo dyrektor Waszego sklepu celowo wstrzymał wypłaty świadczeń albo II związek negatywnie zaopiniował protokół do czego przychylił się Wasz dyrektor.

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Waszego dyrektora w celu wyjaśnienia tej sprawy. W przypadku braku niewystarczających wyjaśnień zmuszeni będziemy skierować sprawę na drogę sądową, gdyż nie ma zgody na oczernianie naszej Organizacji kosztem pracowników. A zapewne jak wiecie to nie jest pierwszy raz, kiedy  wykorzystuje się fundusz socjalny do dyskredytowania  Solidarności, czego efektem jest pozew sądowy z naszego powództwa.

Odnosząc się do innych wypowiedzi z MSI, chcielibyśmy zwrócić Wam jak i Wszystkim pracownikom Castoramy uwagę, że Pracodawca czy jakikolwiek  dyrektor sklepu, nie ma prawa wydawać Wam „ZAKAZU” do zrzeszania się czy uniemożliwiać nam swobodnego dostępu do pracowników. Swobodę zrzeszania gwarantuje nam Konstytucja, a nieskrępowany dostęp do pracowników ratyfikowana przez rząd polski Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. W tej sprawie dyrektor sklepu również został poproszony o wyjaśnienia .

Obserwując tego typu postępowania , a nie było to po raz pierwszy należy zadać sobie pytanie : „CZEGO TAK OBAWIA SIĘ PRACODAWCA” ? Wiadomo, że Solidarność otwiera pracownikom oczy na wiele spraw, nie boi się mówić prawdy i konstruktywnie krytykować (co jest bardzo niemile widziane w firmie). Nasz Pracodawca, jak wiele innych korporacji, budując pijarowski wizerunek swojej wspaniałości zapomina, że ludzie mają oczy i swoje rozumy i nie pozwolą się wiecznie karmić obłudą i obietnicami. I CHYBA TEGO TAK OBAWIA SIĘ PRACODAWCA, ŻE MIT O WSPANIAŁEJ FIRMIE PRYŚNIE JAK BAŃKA MYDLANA!

Ponadto uważamy, że postępowanie i słowa Waszego dyrektora są spowodowane powstaniem Komisji Oddziałowej w Waszym Regionie., gdzie kolega Adrian odważył się wyjść z cienia i wspólnie z nami mieć wpływ na pozytywne zmiany w Castoramie. Niektórzy z Was powiedzą, że wypowiedział wojnę ! Nic bardziej mylnego, Dyrektor zawsze może umówić się z Adrianem i porozmawiać szczerze o problemach pracowników, gdyż my jesteśmy nastawieni na współpracę. Niestety obserwując poczynania Waszego Dyrektora on nie dorósł do tego, albo wykonuje czyjeś polecenia! A przecież my chcemy również pomóc dyrektorom, bo przecież każdemu z nich łatwiej byłoby zarządzać gdybyśmy wspólnie wywalczyli podwyżki na zadowalającym poziomie lub wzrost zatrudnienia !

W tym miejscu apel do dyrektorów, przestańcie zwalczać i bać się Solidarności ! Nasze działania i ich efekty pozwolą Wam na większy komfort pracy ! Wy też widzicie co się dzieje !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up