PILNE ZFŚS

Dnia 17 grudnia złożone zostało w centrali  pismo z informacją o podjęcie pilnych i konkretnych działań w sprawie ZFŚS. Pismo było skierowane do Dyrektora Ds. Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej Sławomira Rogowca. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo, o którym pisaliśmy tutaj ( http://solidarnosc-castorama.pl/?p=703 ) oraz kompletnym brakiem działań do dnia dzisiejszego nie mamy informacji jak będzie wyglądał fundusz na rok socjalny 2019.

Znając podejście Pracodawcy, za taki stan rzeczy zostaniemy zapewne uznani za winowajców !  Co będzie miało stanowić kolejną próbę dyskredytacji Związków Zawodowych w Castoramie ! Ponadto, może to być próba odwrócenia uwagi Pracowników od problemów opisanych przez nas w dniu wczorajszym na Facebooku, czyli uprawdopodobnienia faktu likwidacji premii Turbo , 13 i 14 poprzez włączenie ich do podstawy, likwidacji lub ograniczenia Challengów dla kierowników, czy likwidacji nagrody dla Pracownika Roku. Pracodawca boi się faktu że Pracownicy zaczną licznie wstępować w nasze szeregi i wspólnie powstrzymamy ich podstępny plan !

Dla przypomnienia 17 grudnia Pracodawca otrzymał pismo takiej treści :

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska w nawiązaniu do pism z 21 listopada i 7 grudnia br. oraz spotkania z dnia 10 grudnia 2018r. informuje że podział środków na rok socjalny 2019 wymaga pilnych i konkretnych działań. Pracodawca oficjalnie zapewnia, że dąży do jak najszybszego porozumienia z naszą Organizacją w tej sprawie, czego jednak nie można wywnioskować po zastoju w rozmowach w okresie wrzesień/listopad i ostatnim spotkaniu w sprawach socjalnych z dnia 10 grudnia br. Osoby reprezentujące stronę Pracodawcy, nie były merytorycznie przygotowane do spotkania, a przesłane i przedstawione dokumenty były niewystarczające do podjęcia decyzji związanych z podziałem środków.  W związku z powyższym, wnosimy o pilne spotkanie przed rozpoczęciem nowego roku socjalnego, na które zapraszamy do Zgorzelca, oczekując na propozycję terminów. Ponadto, proponujemy w celu przyśpieszenia prac przesyłanie korespondencji i dokumentacji wyłącznie w sprawach podziału środków drogą mailową na adres : solidarnoscwcastoramazfss@op.pl 

Odnosząc się do propozycji podziału odpisu 80% pule centralne i 20% pule sklepowe, prosimy o podanie przyczyn i powodów zmniejszenia procentowego odpisu na pule sklepowe w stosunku do poprzednich lat. Prosimy również o przekazanie informacji, czy Pracodawca zasili konta funduszowe w styczniu 2019r. w celu zapewnienia płynności i ciągłości świadczeń, a jeśli nie w styczniu, to kiedy Pracodawca planuje zasilić konta funduszowe. Prosimy również o przekazanie informacji, czym kierował się Pracodawca zmniejszając pule dofinansowania do wypoczynku pracownika i świadczeń rzeczowych w stosunku do ostatniego pełnego roku socjalnego 2017-2018, dla grup dochodowości I A-B i II A-B. Wnosimy również o przedstawienie stanowiska Pracodawcy i podanie powodów odrzucenia naszej propozycji centralizacji pożyczek i zapomóg, co miało wprowadzić możliwość łatwiejszego dostępu i wprowadzeniu sprawiedliwego i ujednoliconego systemu korzystania z tych świadczeń. Z uwzględnieniem faktu, że komisje socjalne w razie indywidualnej oceny mogłyby w przypadku zapomóg kwoty te zwiększać, o czym informowaliśmy Pracodawcę.

W odniesieniu do naszej propozycji spotkania z przewodniczącymi Komisji Socjalnych i negatywnej odpowiedzi, wyrażamy swoje ubolewanie i niezrozumienie dla decyzji Pracodawcy. Licząc że Pracodawca chce rozwiązywać sprawy socjalne dbając o dobro pracowników w sposób realny a nie pozorowany, to umożliwi spotkanie przedstawicieli Komisji Zakładowej z przewodniczącymi Komisji Socjalnych.

……

W związku z informacją przekazaną nam na spotkaniu 10 grudnia br. oraz z wywieszanymi informacjami na sklepach, że Regulamin ZFŚS nie przewiduje zakupu bonów sodexo dla pracowników Spółki, ze środków socjalnych, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie i dlaczego Pracodawca stosuje niejednolite zasady w akceptacji wydatkowania środków socjalnych. Przykładem są tutaj paczki dla dzieci, które również nie są opisane w Regulaminie ZFŚS. Prosimy o odpowiedź dlaczego na bony sodexo Pracodawca nie wyraził zgody, a na paczki tak ? Zaznaczamy że paczki zgodnie z Regulaminem ZFŚS nie są ujęte jako świadczenia rzeczowe.”

Pamiętajcie nie dajcie sobą manipulować i nie dajcie sobie prać mózgów !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up