SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ

W dniu jutrzejszym tj. 27 kwietnia 2018r. udajemy się do Warszawy na spotkanie z Pracodawcą. W związku z tym, że po raz kolejny nie otrzymujemy agendy spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, trudno powiedzieć, jakie tematy na spotkaniu poza rozmowami w sprawie ZFŚS będzie przedstawiał Pracodawca. Choć nie wiadomo, czy będzie temat ZFŚS poruszał, ponieważ w piśmie z dnia 9 marca 2018r. zobowiązał się że przedstawi do 11 kwietnia 2018r. projekt nowego Regulaminu ZFŚS, czego do dnia dzisiaj nie uczynił. Przez co rozmowy w sprawie kierunków zmian w ZFŚS i Regulaminie będą utrudnione.

Mimo powyższego, nasza delegacja w składzie 7 osobowym udaje się na spotkanie w celu rozmów na dwa tematy : ZFŚS i wzrost wynagrodzeń powiązany ze zmianami w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania. W celu przygotowania się do rozmów przesłaliśmy Pracodawcy dwa pisma, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem.

W sprawie wzrostu wynagrodzeń i zmian w Regulaminie wnioskujemy o :

– wzrost stawki startowej do kwoty 3200zł brutto ,,

– wzrost wynagrodzeń wszystkich Pracowników  o 600zł brutto ,

– zmiana w taryfikatorze stawek minimalnych i maksymalnych dla wszystkich stanowisk w górę o 600zł brutto ,

– likwidacja Premii Turbo Progresja poprzez usunięcie pkt. VIII Regulaminu Premiowania, w przypadku realizacji 3 powyższych punktów,

– pkt. VI (Odprawa w związku z przejściem Ne emeryturę lub rentę)

 • zmiana w § 19 poprzez nadanie mu następującej treści:

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– pkt. VII (Odprawa pośmiertna) Regulaminu Wynagradzania :

 • zmiana w § 22 poprzez nadanie mu następującej treści:

Wysokość odprawy, o której mowa w § 21 , jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika w Spółce i wynosi :

 1. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 5lat,
 2. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 5lat,
 3. dwunastomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10lat
 • likwidacja § 26 i § 27

– pkt. VIII (Dodatek za pracę w niedzielę) Regulaminu Wynagradzania :

 • zmiana pkt. 2 § 28 poprzez nadanie mu następującej treści:

Dodatek za pracę w niedzielę wynosi:

 1. na stanowisku Kierownika -35 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 2. na stanowisku Zastępcy Kierownika – 25 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 3. na pozostałych stanowiskach – 20 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 • likwidacja pkt. 3 § 28

– dodanie nowego punktu – Nagrody za staż i nadanie mu następującej treści :

 1. Pracownikom Spółki, zatrudnionym w Castorama Polska sp. z o.o., na postawie obowiązującego stosunku pracy, przysługuje nagroda w wysokości :
 2. a) jednej pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 5 lat,
 3. b) dwóch pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 10 lat,
 4. c) trzech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 15 lat,
 5. d) czterech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 20 lat,
 6. e) pięciu pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 25 lat,
 7. Za przepracowany okres uważa się sumę wszystkich okresów zatrudnienia pracownika w Spółce.

Nasze postulaty uważamy za słuszne i zasadne w oparciu na osiągane wyniki przez spółkę oraz obserwując obecną sytuację rynkową. Uważamy że proponowane zmiany doprowadzą do sprawiedliwego i nowoczesnego systemu wynagradzania Pracowników Castoramy, a Castoramie pozwolą być liderem rynku DIY nie tylko w osiąganych obrotach a również w sposobie i wysokości wynagradzania załogi. Dzięki tym zmianom Pracownicy będą bardziej zaangażowani i przywiązani do firmy, dodatkowo zmiany ułatwią pozyskiwanie wartościowych pracowników co w obecnej sytuacji jest dość trudne.

Natomiast w oparciu o przeprowadzoną ankietę zaproponowaliśmy następujące zmiany w ZFŚS:

– zmiana roku socjalnego z czerwiec – maj na styczeń – grudzień począwszy od 2019r – zgodnie z sugestiami inspektorów PIPu

– karta Multi Sport – dodatkowe darmowe świadczenie od Pracodawcy dla Pracowników (może być z ewentualną partycypacją pracowników w kosztach, np. 20zł )

– likwidacja Benefitu ,

– środki z benefitu przeniesione do wypoczynku Pracownika,

– pożyczki na cele mieszkaniowe z puli centralnej,

– zapomogi z puli centralnej lub sklepowej ,  ustalenie jednakowych wysokości świadczeń dla wszystkich Pracowników sieci wedle dochodów ,

– imprezy – całkowity zakaz lub limit na etat,

– kolonie dla dzieci Pracowników,

– zwiększyć wiek dzieci w dofinansowaniu do wypoczynku z 2-16 na 0-18 , najlepiej bez zmniejszenia wartości świadczeń,

– aktualizacja progów dochodowości co roku,

Po spotkaniu poinformujemy Was o efektach rozmów.

Ponadto Wszystkich chętnych do poprawiania Naszych warunków Pracy i Płacy zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi, bo jako liczna Organizacja będziemy mogli jeszcze skuteczniej działać !

3 thoughts on “SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ

 • kwiecień 26, 2018 at 10:09 am
  Permalink

  Jesteście żałośni z tymi postulatami… I nie wszystkie Castoramy za wami stoją …

  Reply
  • kwiecień 26, 2018 at 11:36 am
   Permalink

   Jeśli możesz to sprecyzuj co jest żałosne ? Może jutro wprowadzimy korekty.
   Rozumiem że Ty jesteś zadowolony/a z tego co masz.
   Mam nadzieję że jak dojdzie do podwyżek to ich i tych co wywalczyliśmy wcześniej nie przyjmiesz.
   A to że nie Wszystkie Castoramy stoją za nami to Wiemy, bo wiadomo oficjalnie które są uzwiązkowione.
   Rozumiem że te nieuzwiązkowione stoją za Tobą !

   Reply
 • kwiecień 29, 2018 at 9:06 pm
  Permalink

  Bardzo dobre postulaty i jeszcze bony sodexo by się przydały na święta wielkanocne pozdrawiam

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up