INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW CASTORAMA LEGNICA

Szanowni Pracownicy Castoramy w Legnicy.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od ADS z Waszego sklepu wiadomość w imieniu Komisji Socjalnej na Wasz wniosek. Temat dotyczy zgody na przeksięgowanie środków z konta pożyczek na konto imprez.

Niestety ktoś wprowadził Was w błąd, ponieważ wniosek który podpisywaliście dotyczył organizacji imprezy integracyjnej ! Natomiast zgodnie z Art. 2 , pkt. 1 Ustawy o ZFŚS  środki socjalne mogą być przeznaczone na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Niestety impreza integracyjna nie spełnia powyższych kryteriów !

Innym faktem jest próba przeksięgowania środków. W piśmie z dnia 11 sierpnia 2017r. informowaliśmy Pracodawcę o braku zgody na przeksięgowywanie środków z konta pożyczek, ponieważ sklepy zaczęły z tym procederem przesadzać i niebawem okazało by się że nie mają środków na pożyczki bo za pieniądze zostały wydane na imprezy ! Ponadto argumentacja Komisji Socjalnej z Waszego sklepu pozbawiona jest racjonalnego myślenia. Bo jak można planować wydatkowanie środków na rok funduszowy 2018/2019 bez podziału odpisu na ten rok socjalny. A całkowitym nieporozumieniem jest próba organizacji imprezy z okazji 15-lecia ze środków socjalnych !

Chcąc jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom Pracowników sklepu Castorama Legnica i złożonego wniosku na organizację imprezy integracyjnej zaproponowaliśmy Komisji Socjalnej złożyć na ręce Dyrekcji Sklepu Castorama Legnica wniosek z prośbą o zorganizowanie imprezy integracyjnej ze środków obrotowych sklepu, gdyż ten takimi dysponuje. Do wniosku prosiliśmy dołączyć podpisaną przez Was listę. Podobne działania zaproponowaliśmy w przypadku organizacji 15 urodzin sklepu Castorama Legnica !

Chcielibyśmy abyście zwrócili uwagę że sklep w Legnicy jest porównywalny z innymi sklepami w Regionie tj. Wałbrzych, Zgorzelec, Lubin jeśli chodzi o przyznane środki na pulę jednostkową w roku socjalnym 2017/2018, a Wasz sklep ma z w/w sklepów najniższą wartość środków na koncie pożyczek !

W związku z powyższym zaapelowaliśmy do Komisji Socjalnej w Waszym sklepie o rozsądniejsze dysponowanie środkami socjalnymi, gdyż są one ograniczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up