SZKALOWANIE DOBREGO IMIENIA NASZEJ ORGANIZACJI

Po Asystentce Dyrektora Sklepu w Bytomiu , która oczerniała Naszą Organizację o czym pisaliśmy tutaj : http://solidarnosc-castorama.pl/?p=378  a następnie zamieściła sprostowanie następującej treści : „W mailu z 3 października 13:33 „wypłata dofinansowań” , wyraziłam się niewłaściwie. Nie tyle związek zawodowy NSZZ Solidarność nie odesłał w terminie protokołu z posiedzenia komisji ZFŚS, co Poczta Polska dostarczyła kierowaną do Związku przesyłkę z tym protokołem po 8 dniach od chwili nadania. Za omyłkę przepraszam. Proszę przekażcie tę wiadomość Pracownikom.” kolejna asystentka , tym razem ze Stargardu nie postępując zgodnie z zawartym Porozumieniem postanowiła przesłać szkalującą nas informację do Pracowników sklepu !

Poniżej załączamy przesłaną treść naszego stanowiska w sprawie.

Ponadto zaistniałe sytuacje pokazują, że wymuszona przez Naszą Organizację na Pracodawcy forma przesyłania dokumentacji za pomocą skanów czy kierunki zmian w sprawie organizowania imprez (co wynika z ankiety)  idą w dobrą stronę !

 

„Szanowna Pani.

W związku z przesłaną w dniu wczorajszym poniższej informacji do Pracowników sklepu Castorama Stargard , w imieniu Organizacji Związkowej NSZZ”Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o.o. żądam o natychmiastowe sprostowanie informacji, która jest nieprawdziwa i szkaluje dobre imię Organizacji Związkowej ! Pkt. 1 innych postanowień komisji brzmi : ”przeksięgowanie kwoty 4000 zł z konta pożyczek na konto imprez” . W protokole nie ma mowy o organizacji imprezy dla ogółu pracowników ! Tym bardziej że Pracodawca pismem z dnia 11 sierpnia 2017r. został poinformowany o braku zgody na przeksięgowywanie środków z konta pożyczek !: „oraz że jest brak zgody ze strony Organizacji Związkowej na przeksięgowywanie środków z puli pożyczek. Sklepy dopiero co dokonały podziałów środków a niektóre z nich już wnioskują o przeksięgowywanie środków, dlatego składane wnioski będą opiniowane negatywnie.”

Ponadto przesyłając szkalującą informację postąpiła Pani niezgodnie z zawartym porozumieniem między, Pracodawcą a Organizacją Związkową , które mówi że w przypadku braku zgodności stanowisk pomiędzy Dyrektorem sklepu a Przedstawicielem ZZ sprawa zostaje przekazana na dalszy etap uzgodnień między Pracodawcą a Zarządem Organizacji Związkowej gdzie mogłoby dojść do porozumienia !

W związku z moją wiedzą w obecnym roku socjalnym w Waszym sklepie odbyły się prawdopodobnie trzy imprezy i jedna wycieczka co w porównaniu z innymi sklepami sieci jest rewelacyjnym wynikiem.

Natomiast jeśli Dyrektor sklepu zaakceptował Protokół (choć nie zaznaczył żadnej z decyzji) wyrażając zgodę na organizację imprezy (choć w protokole nie ma mowy jakiej, gdzie i kiedy) to nic nie stoi na przeszkodzie aby taką imprezę zorganizował za środków dobrowolnych sklepu ! Proszę z takim wnioskiem zwrócić się do dyrekcji sklepu, ponieważ środki Socjalnie nie służą tylko do organizowania imprez, a zgodnie Ustawą o ZFŚS zawierają szerszy wachlarz świadczeń taki jak : różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe  !

„Witam,

Informuję, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji ZFŚS zaakceptowane przed Dyrektora Sklepu postanowienie o przeksięgowaniu środków z funduszu pożyczek na fundusz imprez w celu organizacji imprezy dla ogółu pracowników, spotkało się z odmowną ze strony Związków Zawodowych.” 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up