SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ 6 MARCA – INFO

Dnia 6 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Organizacji z Pracodawcą. Na spotkaniu zgodnie z agendą poruszane były następujące tematy : ZFŚS , Regulamin Pracy , wzrost wynagrodzeń , sprawy różne zgłoszone przez Związek.

ZFŚS:

Zgodnie z naszym ostatnim stanowiskiem i opinią przesyłanie dokumentacji socjalnej za pomocą skanów jest dopuszczalne i od dnia spotkania obowiązuje !

Od nowego roku socjalnego zostanie wprowadzony nowy regulamin ZFŚS , na pewno nie będzie obowiązku składania oświadczeń o dochodach, co nie będzie miało negatywnego wpływu na wypłaty dofinansowań do wczasów, tak jak ma to miejsce obecnie, co nie jest zgodne z zapisami obecnego regulaminu (tym zajmują się odpowiednie organy). Kierunek prac nad podziałem środków socjalnych podejmiemy po ogłoszeniu wyników ankiety przeprowadzanej przez naszą Organizację. Jednak już na tym etapie zaproponowaliśmy następujące rozwiązania :

 • karta MultiSport – wydawana Pracownikom jako dodatkowe świadczenie , będące kosztem Pracodawcy,
 • organizowanie imprez ze środków obrotowych sklepu , a z socjalnych organizacja większej liczby wycieczek dla Pracowników i ich rodzin,
 • wprowadzenie zmian w protokołach socjalnych,
 • informowanie Pracowników o wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku,

Regulamin Pracy :

W tej sprawie po raz kolejny zaznaczyliśmy że rozmowy są przedwczesne, ponieważ przesłane nam projekty są obecnie konsultowane z prawnikami. Do tematu nowego regulaminu pracy wrócimy po III kwartale 2018r.

Wzrost wynagrodzeń:

Pracodawca pokazał nam prezentację , która w tym samym czasie pojawiła się na sklepach. Konkretnej puli na podwyżki nie poznaliśmy. Wiadomo że będą dwie pule, A – związana ze stażem i B – związana z oceną pracy. Podwyżki mają wejść w życie od 1 kwietnia. Jednak że jest to inicjatywa Pracodawcy , (choć trudno w tym miejscu pominąć nasze zaproszenie z dnia 5 stycznia 2018r. do rozmów o wzroście wynagrodzeń i zmian w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania) złożyliśmy swoje wnioski i sugestie do proponowanych podwyżek :

 • zwiększenie przedziałów  na 200,300,400 lub zwiększenie przedziałów z automatycznym zmniejszeniem przedziałów zatrudnienia, czyli nasza propozycja : 200(zatrudnieni 2016-2015), 250(zatrudnieni 2014-2013), 300(zatrudnieni 2012-2011), 350(zatrudnieni 2010-2009) 400(zatrudnieni 2008 i wcześniej.
 • zaproponowaliśmy inny podział środków na pulę A i B. Według naszej oceny każdy sklep dostanie proporcjonalnie tyle samo % z całkowitej masy płacowej na podwyżki, bez znaczenia czy jest to sklep z dużą czy małą liczbą doświadczonych Pracowników. Więc może okazać się że sklepy z dużą ilością doświadczonych Pracowników mogą nie mieć puli B !

Generalnie, prezentacja z punktu wizerunkowego i propagandowego wygląda bardzo dobrze. Prawdą też jest że Pracodawca w tym roku więcej przeznaczy na podwyżki niż w roku wcześniejszym. Jednak jeśli ktoś potrafi liczyć to obliczy ile będzie kosztowała Pracodawcę pula A , a kosztowała będzie prawie tyle samo ile Pracodawca zaoszczędzi na niedzielach. Przyjmując że każdy Pracownik straci miesięcznie ok.200zł za niedziele (bo średnio w roku będzie to około 15 niedziel mniej). Wynik jest prosty 200 zł x 12miesięcy x 11000 Pracowników = ponad 26mln zł. Oczywiście będą grupy bardziej (te co nie mają niedziel pracujących) lub mniej (te co mają wyższą stawkę za niedzielę, lub pracują więcej niż 2 niedziele) zadowolonych.

Reasumując pula A to są pieniądze z niedziel , a pula B to jedna wielka niewiadoma. Więc po raz kolejny okazuje się że podwyżki są lub będą z Waszych pieniędzy ! Podobnie miało być przy próbie likwidacji premii 14-stki !

Sprawy różne:

 • poprosiliśmy o wyjaśnienie pracy na pile , ze względu na specyfikę pracy określenie czy jest to nowe stanowisko – pilarz ? , wprowadzenia obowiązku obsługi stanowiska przez 2 osoby ,
 • wybory Pracownika Roku – wprowadzenie 3 zwycięzców, przy jednoczesnym zwiększeniu puli do podziału, oraz wykreślenie z uczestnictwa ADS , ze względu na zarobki i przynależność do kadry wyższego szczebla,
 • Asystentki Handlowe – ich zależność służbowa (inna w opisie stanowiska, inna w przypadku podwyżek, inna w przypadku działówek a jeszcze inna przy wyborze Pracownika Roku)
 • opinello – bezsensowność wpisania go do challengów – wiemy już że firma odchodzi od tego pomysłu
 • zasady udzielania urlopów zgodnie z obowiązującą zasadą lub dobrą praktyką, bo jak się okazało w kilku sklepach a szczególnie na dziale kas w sklepach w Zielonej Górze czy Legnicy  takie zasady nie obowiązują. W tym miejscu nasza prośba o zgłaszanie podobnych problemów w innych sklepach/działach.
 • zasady parkowania, a dokładnie zakazu parkowania dla Pracowników. Temat się powtarza, tym razem podaliśmy przykład Lubina i występujących tam patologii. Sprawa do wyjaśnienia,  naszej strony w ramach propozycji pomocniczych padło, aby Pracodawca zapewnił transport lub partycypował w kosztach dojazdów za pomocą komunikacji miejskiej, co może również przyczynić się do walki z zanieczyszczeniami powietrza.
 • poruszyliśmy też temat bezsensownego wydawania pieniędzy na niepraktyczny sprzęt, typu ostatnio zakupione tukany,
 • poprosiliśmy o ujednolicenie i wprowadzenie na wszystkich sklepach posiłków regeneracyjnych

Kolejne spotkanie z Pracodawcą odbędzie się końcem kwietnia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up