ZMIANA REGULAMINU WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA

Witajcie ,

 

W dniu wczorajszym pracodawca przekazał nam do uzgodnienia projekt nowego Regulaminu Wynagradzania i Premiowania. W załączonym projekcie zawarto zmianę w zakresie Premii Turbo Progresja poprzez jej likwidację i zastąpienie jej wzrostem wynagrodzeń zasadniczych o 8,3% . Wzrosty wynagrodzeń zasadniczych mają nastąpić w drodze indywidualnych zmian umów o pracę. Dodatkowo Pracodawca zdecydował się na włączenie premii 13 i 14 do wynagrodzenia zasadniczego.

W naszej ocenie proponowane zmiany są niekorzystne dla pracowników i w ich efekcie po kilku latach pracownicy będą stratni, gdyż pamiętać należy, że wszystkie premie rosną wraz ze wzrostem płacy zasadniczej! Nasza Organizacja na pewno nie podpisze się pod tymi zmianami i nie wyrazi na nie zgody. Dlatego w dniu dzisiejszym skierowaliśmy pismo do II Związku Zawodowego z Popularnej licząc na to, że oni również nie wyrażą zgody na takie zmiany i wystosujemy w tej sprawie wspólne stanowisko. Propozycja pracodawcy pomimo pięknego opakowania (czyli procentowym wzrostem) w środku zawiera ochłapy i w efekcie stratę finansową dla Wszystkich Pracowników. Są to kolejne podwyżki z NASZYCH pracowniczych pieniędzy ! Wkład własny pracodawcy jest minimalny, a dobrze wszyscy wiemy jakie firma osiąga zyski :

https://biuroprasowe.castorama.pl/157068-wyniki-finansowe-h1-kingfisher

https://www.facebook.com/425421490928931/posts/2222275081243554/

Proponowane zmiany możemy zablokować na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że obie działające w Castoramie Organizacje Związkowe wystosują wspólne stanowisko, że nie zgadzają się proponowanymi zmianami i likwidacjami premii. Czy to jest możliwe okaże się niebawem, czy pani Marta i jej koledzy z Popularnej jako przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Castorama staną po właściwej stronie i współpracując z nami  zablokują niekorzystne zmiany.  Drugim sposobem byłoby zwiększenie liczebności naszej Organizacji o około 600 pracowników, dzięki czemu będziemy Organizacją Reprezentatywną i nie będziemy musieli brać pod uwagę zdania II Związku ! Temat ciężki do wykonania gdyż mamy na to tylko 14 dni, ale nie ma rzeczy niemożliwych ! Jeśli chcecie wspólnie z nami to zablokować wstępujcie masowo w nasze szeregi :

http://solidarnosc-castorama.pl/?page_id=12

To co nas niepokoi to fakt, że ponoć w dniu wczorajszym Rada Pracowników w skład której wchodzi przewodnicząca II Związku Zawodowego pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany, co nie jest dla nas nowością gdyż od dawna twierdzimy, że jest to organ służący pracodawcy a nie pracownikom. Ponadto na wielu sklepach poinformowano pracowników, że takie zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022r. i jest to już klepnięte, co potwierdza fakt iluzoryczności przeprowadzania uzgodnień międzyzwiązkowych.  Dlatego najpewniejszym sposobem zablokowania zmian jest natychmiastowe zwiększenie liczebności naszej organizacji.

Nasza organizacja jest za zdecydowanymi wzrostami wynagrodzeń, w związku z czym wystosowaliśmy swoje propozycje do pracodawcy :

Wzrostu zatrudnienia o minimum 10%.

Zwiększenie dodatku za pranie odzieży do kwoty minimum 100zł/miesięcznie dla każdego pracownika.

Wprowadzenie dodatku stażowego według zasad :

– od 2 do 5 lat stażu pracy – 50 zł brutto co miesiąc,

– od 5 do 10 lat stażu pracy – 100 zł brutto co miesiąc,

– od 10 do 15 lat stażu pracy – 150 zł brutto co miesiąc,

– powyżej 15 lat stażu pracy – 200 zł brutto co miesiąc,

Wprowadzenia zasady pierwszeństwa w otrzymywaniu pełnych etatów dla pracowników zatrudnionych przed nowo zatrudnianymi.

Wzrost wynagrodzenia dla wszystkich pracowników Castorama Polska Sp. z o.o. od 600 do 900 zł brutto , z podziałem na :

– 500 zł brutto obligatoryjnie dla każdego pracownika,

– od 100 do 400 zł brutto uznaniowo według oceny przełożonego,

Niestety pracodawca nie ustosunkował się do naszych propozycji, w skutek czego wszczęliśmy spór zbiorowy.

Biorąc pod uwagę powyższe nasza organizacja nie wyrazi zgody na wprowadzenie niekorzystnych zmian w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania, liczymy że uda nam się te zmiany zablokować. Przekonamy się również kogo reprezentuje II Związek Zawodowy z Popularnej. Zapewniamy również , że w przypadku  wprowadzenia zmian będziemy składać zawiadomienia do prokuratury o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up