NASI DZIAŁACZE PRZYWRÓCENI PRZEZ SĄD DO PRACY

W dniu 19 maca 2021r. Sąd Rejonowy w Lubaniu IV Wydział Pracy nakazał przywrócenie do pracy 3 z 10 zwolnionych w listopadzie 2019r. działaczy naszej organizacji oraz zasądził od pozwanej Castorama Polska sp. z o.o. wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego.

Jest to pierwszy z zapadłych wyroków w sprawach naszych bezprawnie zwolnionych działaczy, który jest bardzo dobrym prognostykiem w trwających jeszcze procesach pozostałych 7 działaczy. Niezmiernie cieszy nas stanowisko sądu przywracające do pracy przewodniczącego Wojtka, jego zastępcę Marka i Ewę członkinię Komisji Międzyzakładowej, z niecierpliwością czekamy na wygrane sprawy i powroty pozostałych.

W ustnym uzasadnieniu Sąd nie po raz pierwszy wskazał przypisywanie nam intencji niebędących naszymi. Sąd dobitnie wskazał absurdalność zarzutów, które zostały zakwalifikowane jako ciężkie naruszenia pracownicze. Również była mowa w uzasadnieniu o wolności związkowej, której pracodawca Castorama Polska sp. z o.o. nie szanuje, ale najważniejsze w uzasadnieniu było stwierdzenie, że działania pracodawcy ewidentnie wskazują i prowadziły do pozbycia się działaczy związku zawodowego Solidarność !

W informacji dla wszystkich pracowników Castorama Polska sp. z o.o. z 22 listopada  2019r. dyrektor generalny napisał, że : „Organizacja Związkowa podejmowała działania naruszające prawo” . Dziś po kolejnym wygranym i pozytywnym wyroku sądowym, okazuje się, że to pracodawca Castorama Polska Sp. z o.o. działa naruszając przepisy prawa.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a patrząc na kaliber gatunkowy pozwana będzie zapewne składała apelację.

Niestety pracodawca, nadal również nie chce współpracować z naszą organizacją nad czym ubolewamy, ale pomimo naszych dobrych chęci nie mamy na to wpływu. Smuci jedynie to, że pracodawca zapewne pomimo świadomości bezprawnego działania nadal nie koryguje swojego postępowania względem organizacji i jej członków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up