ZFŚS – KOLEJNE CUKIERECZKI I INFORMACJE

Temat ZFŚS stał się ostatnimi czasy bardzo gorącym tematem. Pracodawca zaczął nawet przeprowadzać szkolenia dla komisji socjalnych. Jednak zanim o szkoleniu, to w odniesieniu do naszego ostatniego oświadczenia i potwierdzenia sposobu działania komisji gdzie podaliśmy przykład sklepu z Zielonej Góry. Komisja podjęła decyzję że nie będzie przyznawała wyprawek szkolnych, wycinek z protokołu poniżej:

Po naszej interwencji i sprzeciwie takiemu działaniu komisja socjalna zmieniła zdanie i ogłosiła taką informację:

Oczywiście w komunikacie niewskazane jak widać było wspomnieć o roli Związku Zawodowego i  faktu zawalczenia o pracowników, a tego typu podobnych sytuacji jest sporo ! Podobnie jak sporo jest sytuacji, w których przedstawia się Związek Zawodowy w złym świetle i za wszelką cenę próbuje się go zdyskredytować ! Dlaczego nikt nie zapyta głośno, dlaczego Pracodawca mimo iż ma ustawowy obowiązek przelać 75% środków socjalnych do końca maja każdego roku nie zasilił kont zapomóg ? I pierwsze zapomogi były wypłacane w sierpniu a nawet we wrześniu ! Przypominamy wszystkim że Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska działa na korzyść pracowników a nie przeciwko nim ! Dlatego na ostatnich spotkaniach w sprawach socjalnych staramy się przeforsować 3 ważne tematy: wypłaty dofinansowań do wypoczynku dla pracowników którzy w skróconym roku socjalnym 2018 nie będą mieli 14 dniowych urlopów, wypłatę pożyczek mieszkaniowych z puli centralnej oraz ujednolicenie i wypłatę zapomóg nielosowych również z puli centralnej.

W dofinansowaniu do wypoczynku dla pracowników w skróconym roku socjalnym chodzi o to że jest grupa pracowników którzy wykorzystali 14 dniowy urlop wypoczynkowy do końca maja tego roku i złożyli wnioski o dofinansowanie do wypoczynku za rok socjalny 2017-2018. Siłą rzeczy w roku socjalnym 2018 nie będą mogli skorzystać z dofinansowania do wypoczynku bo mało prawdopodobne aby w tym roku mieli kolejny 14 dniowy urlop. Stąd nasz postulat, aby zastosować wyjątek dla tych pracowników i wypłacić im dofinansowanie za 5 dni urlopu , z czym Pracodawca się nie zgadza i jak oznajmiła to na ostatnim spotkaniu jedna z osób reprezentująca Pracodawcę „nie widzi ona podstaw aby wypłacać komuś dofinansowanie za 5 dni urlopu”. Przypomnimy tylko, że już kiedyś podobna sytuacja w Casto miała miejsce i środki na to również są !

Drugim tematem są pożyczki na cele mieszkaniowe , które chcemy aby były wypłacane z puli centralnej. Powód tej zmiany jest bardzo prosty, jest bardzo wiele sklepów gdzie pożyczek się nie wypłaca bo nie ma środków, ale jest też duża grupa sklepów, gdzie pożyczki nie cieszą się powodzeniem i leżą na koncie, a komisje próbują te środki przeznaczać na imprezy integracyjne czemu się sprzeciwiamy! Po zmianie wszystkie środki byłyby na jednym centralnym koncie i dostęp do nich byłby łatwiejszy i większa grupa pracowników mogłaby z nich korzystać. Tej propozycji Pracodawca również nie jest przychylny.

Ostatnią propozycją jest ujednolicenie i wypłacanie zapomóg nielosowych również z puli centralnej. Propozycja zmiany wzięła się stąd że, w jednych sklepach nie wypłacano zapomóg (np. Zielona Góra)  lub wypłacano symboliczne kwoty 50-100 zł, a w innych wypłacano maksymalną kwotę  750zł, przez co mogły zdarzyć się przypadki że Pracownik w gorszej sytuacji materialnej dostał mniejszą kwotę zapomogi niż pracownik lepiej sytuowany.  Ujednolicenie miałoby polegać na ustaleniu stawek na : wyprawki, dofinansowanie do opału itd., które obowiązywałyby w całej sieci. Zaproponowaliśmy też opcję zwiększenia zapomogi przez komisję sklepową po rozpatrzeniu wniosku i zbadaniu sytuacji materialnej pracownika, na co komisje miałyby środki w puli sklepu podobnie jak na zapomogi losowe. Oczywiście do tego pomysłu Pracodawca również się nie przychyla !

Natomiast, Pracodawca zaczął przeprowadzać szkolenia dla komisji, które jak się okazuje są bezowocne, bo na większości wychodzi że nie wyrażamy zgody na organizację imprez integracyjnych ze środków socjalnych. Dziwne jest to, że na takie spotkanie nikt nie zaprosił przedstawicieli Związku Zawodowego. Choć to nie leży w gestii Pracodawcy, bo zapewne byśmy mogli komisje przekonać do naszych stanowisk, a przede wszystkim uświadomić im do czego służy fundusz socjalny. Ponadto na tym niby szkoleniu nikt nie pochylił się nad naszymi trzema propozycjami, a jeśli tak to była to krótka wzmianka nie poddana pod dyskusję. Za to oznajmiono że będzie przeprowadzona ankieta na co pracownicy chcą przeznaczać środki z funduszu. Odpowiedź już dziś jest znana, ponad 90% będzie chciało na imprezy. Bo przecież nie w interesie Pracodawcy jest organizowanie imprez ze środków obrotowych jak można to robić ze środków socjalnych do czego przez tyle lat się przyzwyczajono! Choć  może warto pochylić się nad propozycjami z jednego ze sklepów 🙂

Samo szkolenie potraktować należy jako robienie sobie podkładki, że szkolenie się odbyło i komisje będą ponosiły odpowiedzialność za swoje decyzje. Tak jak  poinformował nas Pracodawca po ostatnim zgłoszeniu z dwóch sklepów 8003 i 8039, po sygnale że próbuje się wyłudzić środki niezgodnie z ich przeznaczeniem , poświadcza się nieprawdę i fałszuje dokumenty. Finalnie sprawę zgłaszamymy do prokuratury. A co wyniknie ze śledztwa to się okaże , podobnie jak kto jest winny, komisje czy Pracodawca !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up