ZFŚS

W dniu dzisiejszym pojawi się pierwszy wspólny komunikat NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska i Pracodawcy dotyczący podziału środków socjalnych. Mamy nadzieję że takich komunikatów będzie więcej.

Komunikat ZFŚS

Warszawa, 28 maja 2018r.

INFORMACJA PRACODAWCY I ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

WS. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Castorama Polska Sp. z o.o.

 

Drodzy Pracownicy

Pracodawca i Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” uzgodnili podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje działalności socjalnej. Ponadto, Pracodawca przychylił się do propozycji Organizacji Zakładowej w zakresie zmiany roku funduszowego w taki sposób, aby od 1 stycznia 2019 r. pokrywał się on z rokiem kalendarzowym.

Wobec powyższego, rozpoczynający się 1 czerwca 2018 r. rok funduszowy zostanie skrócony do 7 miesięcy i będzie obejmował okres od czerwca do grudnia 2018 r. W tym okresie pracownicy będą mogli korzystać z dostępnych usług i świadczeń Funduszu na dotychczasowych zasadach, w wysokości obowiązującej w roku 2017/2018 (zgodnie z tabelą poniżej). Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane Komisjom Socjalnym.

Pracodawca i Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zdecydowali o wprowadzeniu rozwiązania, umożliwiającego pracownikom dokonanie wyboru kierunku przeznaczenia środków ZFŚS pomiędzy platformą kafeteryjną a dofinansowaniem do wypoczynku.

W najbliższym czasie Pracodawca wspólnie z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” wypracują nowe zasady funkcjonowania ZFŚS oraz określą rodzaje świadczeń i sposób ich przyznawania, aby Fundusz w jak największym stopniu wypełniał funkcję socjalną i stanowił realne wsparcie dla pracowników.

Wojciech Kasprzyk                     

Przewodniczący KZ

Organizacji Zakładowej

NSZZ „Solidarność”

Sławomir Rogowiec                    

Dyrektor ds. Personalnych

i Odpowiedzialności Społecznej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up