Kolejne wyroki na korzyść Naszej Organizacji i jej działaczy oraz bezprawne działania pracodawcy

Witamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ Solidarność przy Castorama Polska Sp. z o.o.
Po paraliżu spowodowanym przez koronawirusa miło jest nam Was poinformować, że ruszyły procesy sądowe z udziałem Naszej Organizacji i Naszych członków w sporach z pracodawcą.

W dniu 15 czerwca 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Lubaniu IV Wydziałem Pracy zapadł wyrok w sprawie ukaranego karą nagany Przewodniczącego Naszej Organizacji kol. Wojciecha Kasprzyka. Sąd uchylił nałożoną na Przewodniczącego karę porządkową! W przedmiotowej sprawie Sąd obnażył wiele uchybień pracodawcy. Ważnym dla Naszej Organizacji i dla Nas pozostaje jasne stwierdzenie Sądu, że pracodawca powinien szanować Nasze stanowisko i respektować Nasze decyzje. W przedmiotowej sprawie słusznie Sąd ocenił, iż podejmowane przez pracodawcę działania przejawiały się brakiem jego dobrej woli. Przywołane orzeczenie potwierdza także słuszność innego zapadłego wyroku, w którym potwierdzono nieprawidłowe i nieskuteczne doręczanie przez pracodawcę korespondencji dla Naszej Organizacji. Szerzej o tym bezprawnym działaniu pracodawcy napiszemy niebawem.

Niestety jak wielokrotnie informowaliśmy nie są to pierwsze tego typu działania zarządu Castoramy wymierzone w Naszą Organizację i działaczy związkowych. Okoliczności te jednak nie wpłyną na dążenie Naszej Organizacji do chęci wypracowania zasad harmonijnej współpracy z pracodawcą. Podkreślamy ! zasad współpracy a nie jednostronnego narzucania nam woli pracodawcy !

Pokładajmy wspólnie nadzieję,  że postawa pracodawcy w stosunku do Naszej Organizacji zostanie skorygowana w sposób dobrowolny. W przeciwnym przypadku w grę będzie wchodzić odpowiedzialność karna a mamy wiedzę, iż takie wyroki też już zapadły w przeszłości, ale o tym również napiszemy niebawem.

Nasza Organizacja wie do osiągnięcia jakich celów została utworzona i jakie zadania ma do zrealizowania. Nie cofniemy się przed nimi! Będziemy dalej bronić Naszej niezależności w ochronie interesów Wszystkich Pracowników .

Komentowany wyrok jest jednym z kilku, który zapadł lub zapadnie ze względu na ilość postępowań sądowych z pracodawcą. Będziemy Was o kolejnych sukcesach Naszej Organizacji i Naszych członków na bieżąco informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up