INFORMACJA PO SPOTKANIU Z PRACODAWCĄ

Tak jak pisaliśmy wcześniej w dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Organizacji z przedstawicielami Pracodawcy. Agenda spotkania nie była nam znana i jak się okazało Pracodawca uwzględnił w niej tylko sprawy związane z ZFŚS.

Na początku poproszono nas o przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej przez naszą Organizację, co oczywiście uczyniliśmy za pomocą przygotowanej prezentacji. Następnie Pracodawca przedstawił nam swoją, znaczy się ankietę rady pracowników. Podkreśliliśmy że była ona tendencyjna i została przeprowadzona zaraz po tym jak zaproponowaliśmy zlikwidowanie Mybenefitu. Jednak w trakcie prezentacji zauważyliśmy kilka ciekawostek tj. ( że Pracownicy nie uważają za ważne spotkania kulturalno-oświatowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, że Pracownicy bardzo pozytywnie ocenili nowo przyjęte progi dochodowości, a był aktualizowane rok po roku po czym w kolejnym pytaniu zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała że progi nie powinny co roku być poddawane analizie i nie powinny być zmieniane, że Pracownicy na Mybeneficie najczęściej korzystają z biletów do kina ) . Te przykłady utwierdziły nas, że warto zlikwidować Mybenefit, co ma potwierdzenie w wyniku naszej ankiety, po to żeby zwiększyć dofinansowanie do wypoczynku (Pracodawca przyznał że procentowy wzrost korzystania z wypoczynku to dobry kierunek) a imprezą nadać ich właściwy charakter czyli spotkania kulturalno-oświatowe lub imprezy sportowo -rekreacyjne oraz organizacja wycieczek np. Tropical Island czy Energylandia dla Pracowników, ich rodzin i partnerów. Następnie Pracodawca przedstawił nam dotychczasowe wykorzystanie środków socjalnych i przedstawił propozycję podziału środków na kolejny rok socjalny, w tym miejscu zapytaliśmy czy to spotkanie jest pierwszym spotkaniem w sprawie podziału środków socjalnych na nowy rok, przedstawiciele Pracodawcy odpowiedzieli twierdząco ! Więc padło kolejne pytanie dlaczego Pracodawca nie przestrzega porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Zawodowym a Pracodawcą w sprawie postępowania w ramach ZFŚS i dlaczego nie przesłał Związkowi niezbędnych dokumentów i raportów na minimum 5 dni przed spotkaniem. Pracodawca wycofał się że jest to pierwsze spotkanie w sprawie podziału środków socjalnych i nazwał spotkanie pierwszym spotkaniem informacyjnym! 🙂

Pracodawca na spotkaniu przedstawił nam dopiero projekt nowego Regulaminu ZFŚS, choć zobowiązał się pismem z dnia 9 maca że zrobi to do 11 kwietnia. Wytłumaczenie było bardzo absurdalne, ponieważ powód zwłoki i niemożności przesłania nam projektu był już wyjaśniony i poddany konsultacji prawnej dwa lata temu !

Pracodawca na tym zamierzał zakończyć spotkanie, następny termin spotkania został ustalony na 14 maja, co będzie kolejnym złamaniem porozumienia w sprawach ZFŚS , które mówi że pierwsze spotkanie Pracodawcy i Związku Zawodowego w sprawie podziału środków socjalnych na nowy rok powinno się odbyć najpóźniej do 7 maja ! Takie postępowanie , czyli: nieprzesłanie dokumentów i raportów, nieprzesłanie zgodnie z zapowiedzią projektu nowego Regulaminu i  termin nowego spotkania uważamy za celowe i lekceważące ze strony Pracodawcy. Tym bardziej, że zgodnie z porozumieniem podział środków zgodnie ze wspomnianym porozumieniem powinien nastąpić do 20 maja ! W ten sposób z winy Pracodawcy najwyraźniej nie dojdzie do podziału środków w czasie, tym bardziej że nasza propozycja zawiera wiele zmian do których nie jest nam znane stanowisko Pracodawcy ! A taka sytuacja miała już kiedyś miejsce w Castoramie, a za winnych uznano Związki Zawodowe. Można powiedzieć że jedynym wspólnym stanowiskiem, jest to, że od stycznia 2019r , rok socjalny będzie trwał od stycznia do grudnia co będzie bardziej czytelne i co było sugerowane nam przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawca próbował zaangażować nas do grupy roboczej na co nie wyraziliśmy zgody, przypomnieliśmy że informowaliśmy Pracodawcę ponad rok temu że nie będziemy uczestniczyli w takich grupach. Poprosiliśmy, żeby Pracodawca przedstawiał nam już gotowe do uzgodnień propozycje, bez potrzeby kolejnych konsultacji, gdyż takie są uprawnienia i rola Związku Zawodowego.

Pracodawca tematu złożonego wniosku o wzrost wynagrodzeń i zmian w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania  nie miał w planie spotkania. Poprosiliśmy jednak o ustosunkowanie się do złożonego pisma. Dyrektor ds. Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej nazwał jedynie naszą propozycję ciekawą i wspomniał że Pracodawca wraz z radą pracowniczą coś myśli o premiowaniu niedziel (ciekawostką jest fakt że w żadnym ze sprawozdań tego organu nie ma o tym mowy, no chyba że będzie tak jak z projektem Regulaminu Pracy, który zaopiniowali bez załączników twierdząc że i tak nie mieli nic do gadania). Pracodawca zapowiedział, że rozmowy w sprawie naszego wniosku rozpocznie z nami w IV kwartale tego roku. A firma dopiero co jest po rewizji wynagrodzeń. My na pewno nie będziemy na to tak długo czekać !

Poruszyliśmy po raz kolejny tematy z parkowaniem przed sklepami, szczególnie na majówkę, ponieważ dostaliśmy informację że Popularna ma parkować auta pod MAKRO. Jednak strona Pracodawcy podchodzi to tematu w sposób bardzo lekceważący uważając że miejsca parkingowe to sprawa krytyczna i pracownicy wraz z dyrekcją wspólnie powinni zdecydować o miejscu parkowania i załoga zapewne wyraziła zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. My z doświadczenia dobrze wiemy jak wygląda wspólne decydowanie ! Zaproponowaliśmy aby w takich sytuacjach auta załogi były parkowane na wyznaczonych strefach na magazynach lub drogach  wewnętrznych lub żeby Pracodawca zapewnił dojazd lub zwrócił koszty za przejazdy komunikacją miejską. Niestety takimi rozwiązaniami strona Pracodawcy nie jest zainteresowana i przerzuca ciężar odpowiedzialności i kosztów na Pracowników. W tym miejscu apelujemy do wszystkich Pracowników ;

PARKUJCIE AUTA NA PARKINGACH CASTORAMY , NIKT NIE MOŻE WAS ZMUSIĆ LUB NAKAZAĆ PARKOWANIA NA PARKINGACH INNYCH SKLEPÓW LUB INNYCH PARKINGACH ODDALONYCH OD SKLEPU ! W PRZYPADKACH TAKICH NAKAZÓW PROSIMY O ZGŁASZANIE TEGO DO NAS . BĘDZIEMY DZIAŁAĆ !

Poruszyliśmy również temat pracy w soboty, przemęczenia Pracowników i zachowania przełożonych. Przypomnieliśmy Pracodawcy o dobrej praktyce którą rozesłał na sklepy , która mówi że dobrą praktyką są dwie wolne soboty w miesiącu ! W odpowiedzi usłyszeliśmy że dobra praktyka to nie jest tak jak ma być, tylko jakby Pracodawca sobie życzył żeby było, musi być równowaga ! Temat takiego postępowania Pracodawcy zgłosiliśmy do przewodniczącego Sekcji Pracowników Handlu.

My również mamy temat na uwadze i jest on dla nas priorytetem , dlatego podczas prac nad nowym Regulaminem Pracy będziemy wnioskowali  o dwa wolne weekendy dla każdego.

Zobaczymy jak podejdzie do tematu Pracodawca, jednak liczymy również na Was , na Wszystkich Pracowników bo najwyższa pora przejrzeć na oczy i uświadomić sobie że razem zdziałamy o dużo więcej i pora zacząć walczyć o godne traktowanie i odpowiednie wynagrodzenie za ciężką pracą jaką wykonujecie na rzecz Pracodawcy.

Poruszyliśmy też temat dziwnego przedłużania czasu pracy w soboty , np.  poprzez zakazu czytania komunikatu, czy widzimisię dyrektora że dziś pracujemy do ostatniego klienta. Pracodawca podziękował za zgłoszenie, jednak patrząc na to jak postępuje do tej pory to nic się nie zmieni. Przykładem tutaj jest Lublin, gdzie sprawa wyszła na jaw bo akurat była tam na nasze zgłoszenie kontrola PIPu. Pracodawca jednak nie szuka systemowego rozwiązania i najwyraźniej woli dać wolną rękę kreatywnym dyrektorom sklepów.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEKAZUJEMY DO WASZEJ INFORMACJI, ŻE PRACODAWCA NIE MA PRAWA WYDAWAĆ WAM TAKICH DZIWNYCH NAKAZÓW DŁUŻSZEJ PRACY , TYM BARDZIEJ Z PRZYJĘTĄ ZASADĄ O KTÓREJ BYŁA MOWA NA SZKOLENIU PROWADZONYM PRZEZ PRACODAWCĘ DLA KADRY KIEROWNICZEJ W SPRAWIE PRAWA PRACY, GDZIE POLECENIE WYKONANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH POWINNO SIĘ WYDAĆ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE A NIE NA NP. GODZINĘ PRZED PONIEWAŻ JEST TO NIEZGODNE Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO. TYM BARDZIEJ NIKT NIE MOŻE WAM POWIEDZIEĆ ŻE MACIE PRACOWAĆ DŁUŻEJ W MOMENCIE GDY JESTEŚCIE PO PRACY , JEŚLI MINĘŁA GODZINA DO KTÓREJ MIELIŚCIE WYZNACZONĄ PRACĘ W GRAFIKU TO IDZIECIE DO DOMU, A JEŚLI KREATYWNY PAN DYREKTOR CHCE MIEĆ OTWARTY SKLEP DO OSTATNIEGO KLIENTA NIECH GO SAM OBSŁUŻY ! BO NIE WSZYSCY MAJĄ PODOBNIE JAK ON NIENORMOWANY CZAS PRACY !

Zapytaliśmy również, czy Pracodawca ustalił/wyjaśnił coś w sprawie AH, o co prosiliśmy na wcześniejszym spotkaniu. W odpowiedzi usłyszeliśmy że jest to temat organizacji pracy i wykracza to poza nasze uprawnienia. Ta sytuacja podobnie jak dotychczasowe podejście Pracodawcy,  po raz kolejny pokazuje jego lekceważące podejście do Pracowników a w szczególności do działaczy Związkowych. My jednak się nie poddamy i będziemy zgodnie z przysługującymi nam uprawnieniami wynikającymi z Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy walczyć o  poprawę warunków pracy i płacy licząc na Wasze wsparcie i nie mamy tutaj na myśli trzymania kciuków !

Na koniec spotkania zadaliśmy pytanie  przedstawicielom Pracodawcy , który z nich chciałby być tak traktowany jak w opisanych powyżej przypadkach lub tak jak traktują Pracowników dyrektorzy szczególnie ze Szczecina Ku Słońcu i Legnicy ? Zaznaczając że nam jest wstyd że tacy ludzie zarządzają sklepami w imieniu Pracodawcy.

Tym którzy liczyli na więcej i podobały się nasze propozycje zmian w ZFŚS i wzroście wynagrodzeń pokazujemy jaka jest rzeczywistość i jakie podejście prezentuje Pracodawca, co powinno Was skłonić do refleksji i przekonać do stania się członkiem Związku Zawodowego!

 

7 thoughts on “INFORMACJA PO SPOTKANIU Z PRACODAWCĄ

 • kwiecień 30, 2018 at 3:44 pm
  Permalink

  mam do was dołączyć po to, żebyście zlikwidowali mybenefit w a zamian moi koledzy i koleżanki z pracy wydębią jeszcze więcej na wczasy pod gruszą?Kwalifikuję się do ostatniej grupy pomimo tego, że jestem szeregowym pracownikiem, to jestem w widełkach na poziomie dyrektora i kierowników, więc nie dziękuję postoję.

  Reply
  • maj 15, 2018 at 11:21 am
   Permalink

   A jaka jest różnica w tym , że ci Twoi koledzy i koleżanki dostaną np. 480 lub 456 zł na benefit (nabijając komuś kasę) a w tym że dostaną tyle samo 480 lub 456 w dofinansowaniu do wczasów i wydadzą je według swoich potrzeb a nie pod przymusem w narzuconych sklepach ?

   Reply
 • maj 1, 2018 at 6:18 pm
  Permalink

  Witam. Mam pytanie czy jutro przychodząc na 6:45 po przyjściu Pana Piotra Castorama1.Mimo tego że miał planowany urlop i nagle go wykreślił może mi nakazać iść do pomocy na dział ogród.

  Reply
 • maj 3, 2018 at 5:16 am
  Permalink

  Dyrektor Logistyki pan N.Mariusz w Legnicy robi chamskie porządki mamy nadzieję że gościa wywala na zbity pysk nie nadaje się na dyrektora logistyki K …… kto takich ludzi zatrudnia ? A przecież w /w osoba została zwolniona z Biedronki za swe praktyki traktowania pracowników mamy nadzieję ze związki przyjrza się temu panu z Legnicy ,a wcześniej katowal ludzi w Lubinie dopiero po interwencji związków zawodowych cudem gościa przenieśli do Legnicy.

  Reply
 • maj 3, 2018 at 5:22 am
  Permalink

  Moje pytanie do związków zawodowych czy i kiedy macie zrobić coś z tym dyrektorem logistyki z Legnicy ?

  Reply
  • maj 15, 2018 at 11:15 am
   Permalink

   Temat zgłosiliśmy i ponoć przeprosił. Jednak nadal jest problem i musimy się zająć tematem to proszę nam przesłać oficjalne zgłoszenie z dokładnym opisaniem problemu wraz z przykładami. Fajnie jakby takie pismo było podpisane przez grupę pracowników (tylko do naszej wiadomości), możemy też zorganizować spotkanie z Wami na które chętnie przyjadę gdzieś w ustronnym miejscu, pod warunkiem gwarancji obecności pracowników w liczbie ponad 10.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up