PIRT , ZFŚS i PYWATNY FOLWARK NA SZCZECIŃSKIEJ 1

SZCZECIN 1 – prywatny folwark DS

Z przyjemnością informujemy że uzwiązkowił się kolejny sklep i jest to Castorama Szczecin 1. Dzięki zdecydowaniu i determinacji Pracowników szczecińskiej jedynki w mieście tym mamy uzwiązkowione wszystkie 3 sklepy ! Szkoda że do zaufania nam przymusiła Pracowników panująca sytuacja na sklepie, ale lepiej późno niż wcale 🙂 Sytuacja Pracowników sklepów nie jest za ciekawa przez osobę dyrektora P.R. znanego naszej Organizacji. To ten dyrektor, który wcześniej rządził na szczecińskiej 2 i wiadomo w jaki sposób to robił ! To za jego czasów była sprawa o FB z Pracodawcą – sprawa wygrana przez naszą Organizację oraz to ten DS zrobił donos na nas do GIODO, które odmówiło wszczęcia postępowania. Teraz pan P.R. rządzi na Ku Słońcu i jak wynika z relacji Pracowników traktuje sklep jak swój prywatny folwark ! Szkoda że nikt tego w Centrali nie widzi ! Pracownicy sklepu Szczecin 1 mają swojego przedstawiciela, którym został kol. Marcin Szymański pracownik z wieloletnim stażem. W celu obrony pracowników sklepu nasza Organizacja podejmie odpowiednie działania .

PIRT

Na ostatnim spotkaniu z Pracodawcą oraz w piśmie z dnia 21 lipca poruszaliśmy temat pracy na dziale PIRT , gdzie pytaliśmy  czy Pracodawca zamierza się przyjrzeć sytuacji oraz czy zostaną wykonane ruchy w kierunku zwiększenia zatrudnienia na tym dziale po naszych zgłoszeniach. W odpowiedzi usłyszeliśmy że są to sprawy związane z organizacją procesu pracy co należy do wyłącznych kompetencji Pracodawcy. Szkoda że ten Pracodawca nie potrafi spojrzeć realnie na pracę PIRTU ! Szkoda że nikt nie widzi jak Pracownicy zostają po godzinach za które nikt im nie płaci bo chcą się, a raczej nie chcą a muszą się wyrobić ! A składając wniosek o nadgodziny słyszą że za wolno pracują ! Szkoda że nikt nie widzi jak niektórzy z Pracowników mają omdlenia lub zasłabnięcia, jedni idą na zwolnienia a inni się starają za wszelką cenę. Kadrze zarządzającej mówi się że mają poprawić organizację pracy oraz że oni są od zarządzania że powinni się interesować działem, ludźmi itp. – TYLKO KIEDY !!!! Może niech ci, co prawią takie mądrości zakasają rękawy i im pomogą a nie tylko ślepią się w swoje tabelki i cisną wszystkich żeby tylko wziąć swój Challeng ! Najlepszym przykładem takiego działania jest Pracodawcy jest rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem PIRTU w Wałbrzychu , którego znałem osobiście. Po 14 latach pracy tak się nie traktuje ludzi, którzy dla firmy poświęcili tyle zdrowia i własnego życia ! Podobnych sytuacji w innych sklepach znajdziemy wiele. Ciekawe kto zastąpi tych ludzi ? Bo z tego co wiemy mało kto chce zarządzać działem PIRT patrząc na to co się dzieje.

ZFŚS

W jednym z ostatnich pism do Pracodawcy poinformowaliśmy o fakcie że nie będziemy akceptowali protokołów socjalnych w których komisje wnioskują o organizację imprez lub wycieczek bez podania nam szczegółów , czyli : terminu, lokalizacji, ilości chętnych i kosztu. Ponadto pomiędzy naszą Organizacją a Pracodawcą jest spór dotyczący zapisów w regulaminie ZFŚS , który najprawdopodobniej znajdzie finał w sądzie. Spraw dotyczy dwóch sprzecznych zapisów w regulaminie, czyli §6 , pkt.12 i 13 mówi o tym że osoby które nie złożyły oświadczeń o dochodach są kwalifikowani do grupy o najwyższym dochodzie i należy im się dofinansowanie do wypoczynku, natomiast §10 , pkt.2a mówi o tym ze Pracownikom którzy nie złożyli oświadczenia o dochodach nie przysługuje dofinansowanie do wypoczynku. Ta sprzeczność spowodowała że kilku Pracowników i ich dzieci z Wrocławskiej Korony w zeszłym roku nie otrzymały dofinansowania do wypoczynku, analogiczne działania Pracodawca za pomocą komisji socjalnych stosuje do dnia dzisiejszego ! Uważając wyższość § 10 nad § 6 . Sytuacja jest dla nas niezrozumiała dlatego nie wyrażamy zgody i nie akceptujemy takich działań. W ten sposób Pracodawca po raz kolejny pokazuje jaki jest pro pracowniczy  i pro rodzinny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up