UŻ, NADGODZINY, ZFŚS, OKULARY – INFO

W związku z pojawiającymi się zapytaniami i wątpliwościami, dla wszystkich pracowników zamieszczamy kilka ważnych i bardzo istotnych informacji ! Pracownicy Casto mogą te informacje wykorzystać bez obaw, ponieważ takie wytyczne dostali przełożeni, ale jak się okazuje nie wszyscy postępują zgodnie z nimi !

Jednak na początku chcielibyśmy zdementować pojawiające się oszczerstwa jakie padają pod adresem naszej Organizacji z ust przedstawicieli Rady Pracowniczej i szanownej Dyrekcji.

W ostatnim czasie , a dokładniej od początku lipca 2018 zaszło kilka znaczących zmian we współpracy pomiędzy Związkiem Zawodowym „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o.o. a Pracodawcą , o ile można nazwać to współpracą ! Mianowicie od tego okresu Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać konsultacje pracownicze z naszą Organizacją we wszystkich lokalizacjach zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nie jak było do tej pory tylko w lokalizacjach uzwiązkowionych. Oczywiście bronimy swoich członków , w stosunku do pozostałych pracowników nasza Organizacja nie zajmuje stanowiska. Podobnie Pracodawca musi postępować przy uzgadnianiu protokołów socjalnych we wszystkich sklepach. Czy to się komuś podoba czy nie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Pracodawca ma obowiązek wydatkować środki ZFŚS w uzgodnieniu z naszą Organizacją ! A zgodnie z naszymi zapowiedziami nadszedł koniec imprez integracyjnych organizowanych za pieniądze socjalne. Firma i sklepy są na tyle bogate że mogą i powinny tak jak kiedyś organizować te imprezy ze środków obrotowych czy innych , ale na pewno nie z socjalnych! Wiem że często jest stawiany kontrargument, że przez to nie będzie Turbiny, ale jak to się ma np. do obciążenia kosztów sklepów kosztami Centrali tj. wynajmowanie biur podczas remontu czy innych ? W tym przypadku przynajmniej będzie wiadomo dlaczego nie ma premii, premii którą zaproponowaliśmy zlikwidować w zamian za 600zł podwyżki i wzrost stawki początkowej do kwoty 3200zł ! Chcemy aby środki socjalne były wydatkowane zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem, co spotkało się z niezadowoleniem dyrekcji i oczernianiem naszej Organizacji!

Podobne zarzuty i oszczerstwa można usłyszeć pod adresem naszej Organizacji w sprawie likwidacji dofinansowania do okularów dla kasjerek , jakoby to była nasza wina. W tym miejscu zacytuję wypowiedź Zarządu firmy podczas spotkania z RP :

pytanie: „Czemu zostało zniesione dofinansowanie okularów dla kasjerek?”

odpowiedź: „Na tym stanowisku nie odbywa się praca z monitorem ekranowym. Jest to wymóg formalny, dlatego osobom na tym stanowisku nie przysługuje już dofinansowanie.”

Osobą niezorientowanym w temacie, sprawa kasjerek jest badana przez GIP , chodzi o to że w naszej ocenie pracują one przy monitorach ekranowych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, nie tylko należy im się dofinansowanie do okularów ale również Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przemiennej pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-cio minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego! Poniżej krótki fragment z pisma do GIPu.

„Natomiast urządzenie (Toshiba 6140-E30) oznaczone na zdjęciu numerem 2 jest monitorem, bez względu jak Pracodawca czy producent go nie nazwie ! A to właśnie na tym urządzeniu pracownicy działu kas pracują przez cały dzień !”

W związku z powyższym jeśli Związki zawodowe coś robią, to jako jedyne w tej firmie walczą o pracowników ! Co zrobiła RP ? Nic ! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na spotkaniu Komisji BHP przedstawiciele Pracodawcy przedstawiali sprawę z dofinansowaniem do okularów całkiem inaczej ! Ale tak to już jest w Casto, co innego się mówi a co innego robi !

A teraz najważniejsze !

– czyli urlop na żądanie jest szczególnym rodzajem urlopu wypoczynkowego, nie ujętym w planie urlopów. Pracownik może z niego skorzystać w dowolnym terminie – po otrzymaniu zgody bezpośredniego przełożonego. Wniosek powinien być złożony przed rozpoczęciem pracy w różnej formie (ustnie, pisemnie, mailowo, sms). Wniosek powinien mieć odpowiedź – zgoda lub odmowa. Jednak brak odpowiedzi np. na sms uznaje się jako skuteczne powiadomienie. Dla pewności można zadzwonić do dyżurnego i go również poinformować ! Mówi się, a u nas bardzo często to się praktykuje że UŻ można odmówić w wyjątkowych przypadkach – tylko jeśli nie ma możliwości zapewnienia pełnej obsady w dziale/sektorze (np. korzystając z pomocy pracownika innego działu lub dzieląc obowiązki nieobecnego pracownika na pozostałych) Jedna w tej sprawie podejście Inspekcji Pracy jest rygorystyczne. PIP jest zdania, że w sklepie zatrudniającym kilkudziesięciu, a nawet kilkuset pracowników, zawsze jest możliwość przesunięcia pracownika między działami ! Powyższe informacje o podobnej treści otrzymały osoby zarządzające sklepami. Różnica jest w kwestii braku odpowiedzi lub zgody gdzie Pracodawca pisze że: Pracownik który nie otrzymał od kierownika zgody na uż , ma obowiązek stawić się do pracy o godzinie zaplanowanej w grafiku. Jeśli nie przyjdzie, musi usprawiedliwić swoją nieobecność. Gdy tego nie zrobi – można wyciągnąć w stosunku do niego konsekwencje służbowe, łącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Z czym się nie zgadzamy ! W przypadkach „zagrożenia” wzięciem zwolnienia lekarskiego na dzień w którym chce się wziąć uż a na który nie ma niby zgody, możliwości działania Pracodawcy są mocno ograniczone, ponieważ są to zwolnienia krótkoterminowe bez możliwości realnej szansy na przeprowadzenie kontroli. Tym bardziej że o zwolnieniu informuje się niezwłocznie ale nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności a na dostarczenie zwolnienia ma się 7 dni.

NADGODZINY i DOPEŁNIENIA – treść również pochodzi z dokumentu przesłanego na sklepy, chwilę widniało na naszej stronie ale zostało usunięte. Jednak w związku z brakiem przestrzegania wytycznych i niechęci do wspólnej informacji ZZ i Pracodawcy udostępniamy!

 1. Praca w godzinach dodatkowych (nadliczbowych oraz dopełnieniach) powinna być, co do zasady, zjawiskiem sporadycznym, występującym jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania czasu pracy.
 2. Zlecanie pracy w godzinach dodatkowych nie może być stosowane jako rutynowe narzędzie zarządzania czasem pracy. Notoryczne wydawanie polecenia pozostania w pracy poza planowanym czasem pracy nie będzie pozytywnie wpływało na morale ekipy. Może być odebrane jako brak kontroli pracodawcy nad procesem planowania czasu pracy.
 3. W celu zminimalizowania konieczności zlecania pracy dodatkowej w ostatniej chwili, warto śledzić historię obrotów w sklepie i przewidując silniejsze okresy w przyszłości, zaplanować w grafikach dłuższe godziny pracy lub późniejsze zmiany. „Zaskakiwanie” pracowników poleceniem pracy w godzinach dodatkowych nie jest zgodne z naszą filozofią zarządzania.
 4. Praca w godzinach dodatkowych zlecana jest w formie pisemnego polecenia wydanego przez bezpośredniego przełożonego, który powinien w tym celu przeprowadzić indywidualną rozmowę z pracownikiem ze stosownym wyprzedzeniem.
 5. Należy zwrócić uwagę na planowany czas pracy wszystkich pracowników, aby nie tylko nie przekraczać wymiarów dobowych i tygodniowych , zapewniać co najmniej minimalne okresy odpoczynku w dobie i tygodniu, ale też dbać o efektywność pracowników w trakcie całego dnia pracy (uwaga na długość zmiany)
 6. Cały proces powinien być pod szczególnym nadzorem Dyrekcji Sklepu.

Jak ma się do powyższych wytycznych planowanie dopełnień już podczas tworzenia grafiku na kolejny okres lub zatrudnianie osób na niepełne etaty pod warunkiem brania dopełnień ?

Najlepszym rozwiązaniem tego jest zwiększenie zatrudnienia lub zwiększenie etatów, oczywiście tym którzy tego potrzebują a tych którzy chcą pracować na niepełne etaty nie ma potrzeby uszczęśliwiać dopełnieniami ! O czym zapomniał napisać autor wytycznych !

4 thoughts on “UŻ, NADGODZINY, ZFŚS, OKULARY – INFO

 • sierpień 7, 2018 at 12:18 pm
  Permalink

  A jak się ma delegacja osoby z innego działu? Czy nie powinna mieć taka osoba przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego ? Przecież specyfika i zagrożenia na każdym dziale są inne. Nie zauważyłem żeby u nas w sklepie 8057 praktykowalo się instruktażu. Za to delegacje na inne działy bardzo weszły w krew.

  Reply
 • sierpień 13, 2018 at 6:41 pm
  Permalink

  Panie Wojtku jak się ma sprawą z dodatkową przerwą jest temperatura 32 stopnia w cieniu a Szanowna dyrekcja ma nas głęboko w D…..ie przykład z Lubina 8048 i kazali w taki upal robic po godzinach .

  Reply
 • sierpień 17, 2018 at 2:49 pm
  Permalink

  ©Kancelaria Sejmu s. 71/153
  18.06.2018
  Art. 1512
  . § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
  pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym
  wymiarze czasu wolnego od pracy.
  § 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach
  nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku
  pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego,
  w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin
  nadliczbowych.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up