SPOTKANIE w sprawie ZFŚS

W dniu wczorajszym odbyło się w Centrali spotkanie Zespołu Negocjacyjnego ds. ZFŚS z ramienia NSZZ „Solidarność” w Castorama z Pracodawcą, na którym omawialiśmy sprawy socjalne a każda ze stron przedstawiła swoje stanowisko i propozycje. W kilku sprawach się zgadzamy jednak w najważniejszej sprawie czyli podziału środków na przyszły rok nie uzgodniliśmy, ponieważ pracodawca nie przychylił się do naszego głównego postulatu – Zmiany zasad funkcjonowania platformy MyBenefit. Do dnia 18 kwietnia zobowiązaliśmy się przedstawić pracodawcy nasze ostateczne stanowisko i mamy nadzieję że Pracodawca wspólnie z nami uzgodni podział środków na nadchodzący rok socjalny. Naszymi pomysłami i postulatami są:

  • ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA MYBENEFITU – zgodnie z Waszymi sugestiami i naszymi obserwacjami platforma działa na zasadzie przymusu wydatkowania na niej otrzymanych środków. Najczęściej są to sklepy, które w naszej ocenie do najlepszych i najtańszych nie należą. Z wyników ankiety przedstawionej przez Pracodawcę bardziej wynikło z czego korzystają pracownicy niż z czego są zadowoleni lub z czego chcieliby korzystać. Dlatego przedstawiliśmy propozycję zmian. O szczegółach poinformujemy po porozumieniu się z Pracodawcą.
  • ZMIANY W REGULAMINIE – głównym postulatem jest likwidacja zapisu o doliczaniu świadczenia 500+ do dochodu oraz zmiana częstotliwości spotkań komisji socjalnych na sklepach co ma spowodować regularne i szybkie wypłaty świadczeń oraz zaniechanie przedstawiania NASZEJ ORGANIZACJI jako winowajcy w wypłatach świadczeń.
  • ZWIĘKSZENIE PROGÓW DOCHODOWOŚCI – postulat związany ze wzrostem płac i ewentualne zabezpieczenie gdyby Pracodawca nie chciał zgodzić się na wykreślenie zapisu o 500+
  • KOLONIE DLA DZIECI PRACOWNIKÓW – uważamy że jest i będzie na to zapotrzebowanie, oczywiście pod warunkiem znalezienia ciekawej i atrakcyjnej oferty. Zdajemy sobie sprawę że temat organizacyjnie i czasowo  trudny do ogarnięcia ale nie ma rzeczy niemożliwych 🙂
  • POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE – zmiana zasad funkcjonowania, propozycja utworzenia funduszu centralnego a likwidacja sklepowego ze względu na zróżnicowane funkcjonowania i wykorzystywania środków w poszczególnych placówkach.
  • REAKTYWACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO – temat o który walczymy od początku naszej działalności, mimo nieprzychylności Pracodawcy turniej w zeszłym roku zorganizowaliśmy sami a miło by nam było gdyby Pracodawca zmienił swoje stanowisko.

Uważamy że nasze propozycje jeszcze korzystniej wpłyną na atrakcyjność naszego Funduszu Socjalnego i zadowolenie Pracowników. Mamy nadzieję że Pracodawca weźmie pod rozwagę nasze propozycje i nie będzie sztywno upierał się przy swojej propozycji.

O wynikach zapewne Was poinformujemy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up