SPOTKANIE W SPRAWACH BHP i ZFŚS

W dniach 24 i 25 kwietnia zespoły negocjacyjne ds. BHP i ZFŚS z ramienia NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska spotkały z przedstawicielami Pracodawcy w centrali firmy.

BHP

Zgodnie z kodeksem pracy powołana została komisja BHP w skład której wchodzi równa liczba przedstawicieli Pracodawcy i Związków Zawodowych. Komisja ma spotykać się regularnie i zajmować zgłaszanymi sprawami. W tym miejscu nasza prośba do Wszystkich pracowników, jeśli macie jakieś problemy, wątpliwości zgłaszajcie je  nam : castosolidarnosc@op.pl . Weźcie pod uwagę że dzięki naszemu uczestnictwu w tej komisji na pewno poprawimy nasze bezpieczeństwo i komfort pracy. Wiele problemów znamy ale liczymy na Waszą aktywność w tych sprawach i liczymy że dzięki Waszym zgłoszeniom wiele zmieni się na lepsze.

Na spotkaniu zarekomendowaliśmy przetestowane obuwie i rękawiczki w sklepach gdzie nadzorowaliśmy testy. I tak Komisja przedstawi Pracodawcy następujące rękawiczki

i obuwie do akceptacji

Dodatkowo z obuwia dostępne będą wszystkie modele z firmy PRO Strzelce Opolskie spełniające wymogi. Komisja poszuka jeszcze trzewików (profesjonalnych) dla pracowników wykonujących prace zewnętrzne w zimie. W sprawie butów Komisja BHP ustaliła że stworzony zostanie katalog obuwia z którego każdy pracownik będzie mógł sobie sam wybrać odpowiadający mu model ! Rozmawialiśmy o występujących problemach i zagrożeniach. Najważniejszym i priorytetowym tematem zgłoszonym przez nas i potwierdzonym przez zaproszoną na spotkanie Panią Doktor Medycyny Pracy są problemy transportem i przenoszeniem towarów. W naszej ocenie na sklepach jest zbyt mało sprzętu mechanicznego do wykonywania tych prac a czasem jest go po prostu brak. Podkreśliliśmy również że nie chcielibyśmy aby przepisy BHP służyły głównie do karania pracowników lecz do poprawy warunków i komfortu pracy pracowników firmy. Pracodawca na najbliższe spotkanie przygotuje zestawienie sprzętów dostępnych na sklepach i wówczas komisja wystosuje odpowiednie zalecenia w tej sprawie.

Priorytetami na najbliższe spotkanie są :

  • weryfikacja dostępnych sprzętów unoszących na sklepach i podjęcie działań w celu poprawy komfortu pracy podczas przenoszenia i transportu towarów,
  • znalezienie rozwiązań zgodnych z BHP w sprawie wkładania i ściągania towarów ciężkich i wielkogabarytowych na wysokie składowanie (okna, ekspozycje płytek i paneli, ciężki sprzęt, zestawy mebli ogrodowych, baseny)
  • praca nad dofinansowaniem do okularów , weryfikacja listy osób którym ono przysługuje (dla niepoinformowanych na pewno przysługuje ono pracownikom działu kas, asystentkom)
  • przywrócenie miejsc siedzących w poradach
  • praca w nadgodzinach (głównie chodzi o dział kas w niedziele) podczas upałów – temat nie do końca z zakresu BHP ale będziemy chcieli o nim proozmawiać

ZFŚS

Wspólnie z Pracodawcą dokonaliśmy podziału środków socjalnych na najbliższy rok socjalny i zawarliśmy w tej sprawie porozumienie, które uwzględnia nasze najważniejsze postulaty, czyli :

  • usunięcie zapisu o wliczaniu 500+ do dochodu
  • zwiększenie częstotliwości spotkań komisji na sklepach
  • ograniczenie środków na platformie MyBenefit

Środki na MyBenefit zostały ograniczone do minimum wystarczającego do zakupu karty MultiSport (w naszej ocenie jednej z dwóch ciekawych rzeczy na platformie, drugą ciekawą rzeczą są bilety do kina). Środki które powstały z różnicy zeszłorocznego dofinansowania do benefitu a tegorocznego zostały przesunięte do puli dofinansowania do wczasów. Zaznaczamy jednak, że w przypadku braku poprawy warunków na platformie MyBenefit (lepsze, tańsze sklepy, kolonie dla dzieci pracowników) w przyszłym roku będziemy za całkowitym ograniczeniem środków na tej platformie i przesunięciem ich na dofinansowanie do wczasów pracownika z możliwością pozostawienia platformy i dokonywania na niej zakupów z własnych środków. W tym roku odstąpiliśmy od tego postulatu dając szansę poprawy i minimalnie biorąc pod uwagę ankietę (nadzorowaną przez Radę Pracowników) według której większość pracowników jest zadowolona z MyBanefitu, choć uważamy że była ona bardzo tendencyjna. Wspólnie z pracodawcą uzgodniliśmy również że progi dochodowości ustalimy na początku czerwca, czekając na składane oświadczenia o dochodzie. Pozostałe świadczenia zostaną utrzymane na zeszłorocznym poziomie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up