Pismo do Pracodawcy w sprawie ZFŚS

W dniu dzisiejszym Pracodawca otrzymał pismo/wezwanie w sprawie ZFŚS.

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o.o. wzywa Pracodawcę Castorama Polska Sp. z o.o. do natychmiastowego uruchomienia środków socjalnych znajdujących się na koncie rezerwy i odblokowanie Pracownikom możliwości korzystania ze świadczeń dostępnych z pul sklepowych tj. zapomogi czy pożyczki. Zakaz wydany Komisjom Socjalnym odnośnie rozpatrywania wniosków uważamy za skandaliczny i działający na szkodę Pracowników. Próba dyskredytacji naszej Organizacji kosztem Pracowników jest czynem bezdusznym i godnym potępienia, ponieważ są Pracownicy którzy mogą potrzebować pilnej pomocy socjalnej a Pana decyzją zostali takiej możliwości pozbawieni. Tym bardziej że na sklepach są środki do udzielania zapomóg, pożyczek czy organizowania innych wydarzeń co zostało potwierdzone i zrealizowane na dwóch sklepach sieci .

W związku z powyższym wyznaczamy Pracodawcy Castorama Polska Sp. z o.o. termin na odblokowanie Pracownikom możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych oraz zasilenie pul sklepowych środkami z rezerwy do dnia 23 lutego 2019r. W przypadku dalszego działania na szkodę  Pracowników podejmiemy akcje protestacyjne i użyjemy wszelkich środków medialnych do nagłośnienia tej sprawy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up