TAK WYGLĄDA DIALOG I PRZEKAZ INFORMACJI !!!

Końcem maja na sklepach pojawił się wspólny komunikat naszej Organizacji i Pracodawcy w sprawie ZFŚS zawierający poniższy fragment:

„Pracodawca i Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zdecydowali o wprowadzeniu rozwiązania, umożliwiającego pracownikom dokonanie wyboru kierunku przeznaczenia środków ZFŚS pomiędzy platformą kafeteryjną a dofinansowaniem do wypoczynku. Szczegóły wdrożenia tego rozwiązania zostaną zakomunikowane pracownikom po kolejnym spotkaniu.

W najbliższym czasie Pracodawca wspólnie z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” wypracują nowe zasady funkcjonowania ZFŚS oraz określą rodzaje świadczeń i sposób ich przyznawania, aby Fundusz w jak największym stopniu wypełniał funkcję socjalną i stanowił realne wsparcie dla pracowników.”

Natomiast po ostatnim spotkaniu 5 września pojawił się inny komunikat, w którym jest takie zdanie :

„Jak wiecie, niespełna dwa miesiące temu (10 lipca br.) Pracodawca postanowił oddać w Wasze ręce decyzję o tym, w jaki sposób chcecie wykorzystać część swoich środków z Funduszu Socjalnego. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Pracowników pod koniec 2017 roku nakreśliły nam kierunki prac nad Funduszem, co skutkowało między innymi odrzuceniem postulatu organizacji zakładowej, dotyczącego likwidacji platformy MyBenefit”

Co od czasów nowego Dyrektora jest kolejną próbą dyskredytacji naszej Organizacji oraz naruszania dobrego imienia naszej Organizacji. Na wstępie warto zwrócić uwagę na pisownię , jak był dialog, porozumienie i wypracowane wspólne stanowisko to była Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” , jak nie dajemy sobie narzucić pewnych rozwiązań przez co nie ma dialogu to już jest organizacja zakładowa ! Kolejną próbą dyskredytacji jest zapis że „Pracodawca postanowił” co jest nieprawdą bo w sprawach ZFŚS bez uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi Pracodawca sam nie może nic zrobić! A największą obłudę stanowi stwierdzenie o odrzuceniu naszego postulatu, ponieważ podczas rozmów i prac na tegorocznym socjalem nazwane to zostało wypracowaniem wspólnego rozwiązania, czyli tzw. kompromisu !

Pracodawca nadal do prób dyskredytacji naszej Organizacji wykorzystuje swoją Radę Pracowników, o czym wspomina w swoim komunikacie czy wywieszając ten komunikat na tablicy ogłoszeń Rady Pracowniczej !

Czyżby taka zmiana stanowiska i nastawienia Pracodawcy do naszej Organizacji była spowodowana faktem i stwierdzeniem , że Związki Zawodowe to nie Rada Pracownicza i nie damy sobie narzucać woli Pracodawcy, a może fakt przedstawienia żądań wzrostu wynagrodzeń o 900zł i perspektywa SPORU ZBIOROWEGO !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up