Info – po spotkaniu 5.09.2018 – ??? SPÓR ZBIOROWY ???

W dniu wczorajszym w Warszawie wszyscy członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska Sp. z o.o. wzięli udział w spotkaniu z Pracodawcą. Zgodnie z naszymi zapowiedziami i informacją przekazaną Pracodawcy na spotkaniu poza tematem zfśs chcieliśmy omówić panującą sytuację w firmie i wzrost wynagrodzeń o czym pisaliśmy w poście pt. „ZWOLNIENIA, ODEJŚCIA – SYTUACJA W CASTO”. Sprawa miała dla nas charakter bardzo ważny i priorytetowy, dlatego na spotkaniu stawili się wszyscy członkowie KZ. Jak się okazało sprawa była ważna tylko dla nas ! Bo strona Pracodawcy stwierdziła że nie jest przygotowana do rozmów (choć pismo w sprawie wzrostu wynagrodzeń złożyliśmy w kwietniu , a dodatkowo 30 sierpnia przesłaliśmy sms z informacją że chcemy rozmawiać o wzroście wynagrodzeń i sytuacji w firmie na co powinno wystarczyć nam 1,5h.). Zaskoczyła nas postawa Pracodawcy i brak jakiegokolwiek dialogu! Kolejne rzeczy, które nas zaskoczyły wynikły z kilku pism przekazanych nam przed spotkaniem, w których stwierdza się że prowadzimy dialog pozorowany i zależy nam na konflikcie, obarczając Naszą Organizację jako jedynego winowajcę panującej sytuacji pomiędzy OZ a Pracodawcą ! Szkoda że zapomniano o ignorowaniu naszych pism, maili czy zgłaszanych spraw, gdzie padały odpowiedzi typu „że sprawa  nie jest w kompetencjach Związku” , szkoda że zapomniano jak próbowano nam podstępem narzucić pewne ustalenia a później z pełną premedytacją zaczęto je stosować twierdząc że skorzystano z dodatkowego uprawnienia ! My dobrze wiemy kto stwarza pozory i próbuje prowadzić niby partnerskie relacje a później na Radzie Pracowniczej i za jej pośrednictwem na MSI opluwa Naszą Organizację !

Przedłożono nam również pismo w którym stwierdza się że zamieszczamy nieprawdziwe informacje i naruszamy dobre imię Spółki w naszym artykule : „ZWOLNIENIA, ODEJŚCIA – SYTUACJA W CASTO”.  Nie zgadzamy się z powyższymi stwierdzeniami. A kiedyś już przerabialiśmy podobną historię za czasów pani Kosel i sprawy wpisu na Facebooku, którą to sprawę Castorama przegrała w sądzie. Patrząc jednak na wrażliwość i pokazując dobrą wolę zmodyfikowaliśmy wpis w ten sposób, żeby nawet Ci przewrażliwieni nie czuli się urażeni!  Jednak jak można nazwać odejście 12 pracowników w ciągu miesiąca lub idąc za wpisem na Castodramacie „W casto w Gdańsku Oliwie w ciągu 2 miesięcy zwolniło się ok 30 osób,” ???? Niestety prawda w oczy kole , co potwierdza ilość wyświetleń, udostępnień i komentarzy ! Jednak tak jak wspomniałem pokazując dobą wolę i partnerskie podejście wpis zmodyfikowaliśmy!

Wracając do tematu spotkania , to przedstawiono nam kolejny nowy projekt regulaminu zfśs , do którego się ustosunkujemy do kolejnego spotkania , które odbędzie się 27 września w Zgorzelcu. Bardzo boli nas fakt,  że na spotkanie na które zdecydowana większość z nas jechała kilka dobrych godzin to samo spotkanie trwało jakieś 2,5h i zakończyło się nadzwyczaj szybko, choć czasu zaplanowanego mięliśmy dużo więcej , a na pewno znalazło by się te 1,5h o które prosiliśmy na rozmowę o sytuacji w firmie i wzroście wynagrodzeń ! Szkoda , ale na postawę Przedstawicieli Pracodawcy nie mamy wpływu. Dodać należy że Dyrektor ds. Personalnych i Odpowiedzialności Społecznej praktycznie swoją rolę sprowadził do osoby która zabrała głos na wstępie witając wszystkich i na zakończenie żegnając. A siadanie podczas obiadu przy innym stole niż my (czego sobie nie przypominam z dotychczasowych spotkań) odbieramy jako gest ignorancji w naszą stronę! Czym się nie przejmujemy i robimy swoje !

Myślimy że taka postawa została spowodowana faktem złożenia pisma z żądaniami (które zamieszczamy poniżej) na których spełnienie Pracodawca otrzymał czas do 12 września 2018r. W przypadku braku ich realizacji wszczyna się SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ ! Nasze pismo było spowodowane postawą Pracodawcy na prośbę o rozmowę, niestety całkowite zignorowanie naszej prośby spowodowało że zmusimy Pracodawcę do rozmów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodam również że zaistniałą sytuacją zainteresowały się media.

 1. Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Castorama Polska o 900zł brutto,
 2. Wzrostu stawki startowej do kwoty 3500zł brutto,
 3. Zmiany w taryfikatorze stawek maksymalnych i minimalny dla wszystkich stanowisk w górę o 900zł brutto,
 4. W przypadku realizacji trzech powyższych punktów likwidacja Premii Turbo Progresja poprzez usunięcie pkt. VIII Regulaminu Premiowania
 5. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania i Premiowania Castorama Polska w następujący sposób:

– pkt. VI (Odprawa w związku z przejściem Ne emeryturę lub rentę)

 • zmiana w § 19 poprzez nadanie mu następującej treści:

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,

– pkt. VII (Odprawa pośmiertna) Regulaminu Wynagradzania :

 • zmiana w § 22 poprzez nadanie mu następującej treści:

Wysokość odprawy, o której mowa w § 21 , jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika w Spółce i wynosi :

 1. trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 5lat,
 2. sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 5lat,
 3. dwunastomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10lat
 • likwidacja § 26 i § 27

– pkt. VIII (Dodatek za pracę w niedzielę) Regulaminu Wynagradzania :

 • zmiana pkt. 2 § 28 poprzez nadanie mu następującej treści:

Dodatek za pracę w niedzielę wynosi:

 1. na stanowisku Kierownika -35 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 2. na stanowisku Zastępcy Kierownika – 25 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 3. na pozostałych stanowiskach – 20 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy,
 • likwidacja pkt. 3 § 28

– dodanie nowego punktu (można w miejsce pkt. XIII Regulaminu Wynagradzania, czyli zlikwidowanego dodatku stażowego)  Nagrody za staż i nadanie mu następującej treści :

 1. Pracownikom Spółki, zatrudnionym w Castorama Polska sp. z o.o., na postawie obowiązującego stosunku pracy, przysługuje nagroda w wysokości :
 2. a) jednej pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 5 lat,
 3. b) dwóch pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 10 lat,
 4. c) trzech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 15 lat,
 5. d) czterech pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 20 lat,
 6. e) pięciu pensji brutto, po przepracowaniu w sumie 25 lat,
 7. Za przepracowany okres uważa się sumę wszystkich okresów zatrudnienia pracownika w Spółce.
 1. Natychmiastowy wzrost zatrudnienia na sklepach o 10%

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest

Scroll Up