REGULAMIN PRACY i ZFŚS

Przypominamy wszystkim Pracownikom że dzięki naszym uprawnieniom wynikających z ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy mamy realny wpływ na Regulamin Pracy i wydatkowanie funduszy socjalnych.  W związku z powyższym chcemy poznać zdanie jak największej liczby Pracowników co chcieliby zmienić w Regulaminie Pracy jak i również w ZFŚS. Na ostatnim spotkaniu z Pracodawcą zobowiązaliśmy się że przedstawimy swoje propozycje zmian w regulaminie pracy w IV kwartale 2018r. a w ZFŚS w I kwartale 2018r. Dlatego niebawem pojawi się nasza ankieta w sprawie ZFŚS . Jednak chcielibyśmy poznać Wasze propozycje zmian, sugestie lub uwagi, które możecie przesyłać na adres naszej organizacji : castosolidarnosc@op.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Scroll Up